Skip to Content
Resultater fra fokusgruppeintervjuer på barer og puber er blitt brukt som input til spørsmålene i spørreundersøkelsen som NTNU-student Mathias Vestgård ønsker mange svar på. Illustrasjonsfoto

– Det er svært lite til ingen informasjon om sykling i ruspåvirket tilstand i Norge per i dag. Det er heller ikke særlig mye informasjon å hente i politidata, data fra legevakter eller i Staten vegvesens registre, og selv om man finner data som er brukbare, er det grunn til å tro at det er kjempestore mørketall med tanke på ulykker og situasjoner som omhandler sykling i ruspåvirket tilstand, sier Mathias Vestgård.

Han tar nå et dypdykk ned i denne problemstillingen, gjennom arbeid med en masteroppgave i bygg- og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Gjennom oppgaven skal Vestgård kartlegge

  • utbredelsen av sykling under alkoholpåvirkning i Norge
  • grunner til at folk sykler etter at de har drukket alkohol
  • hvem den «typiske personen» som sykler i ruspåvirket tilstand, er

Som en del av datainnsamlingen til oppgaven har han laget en nettbasert spørreundersøkelse, og målet er å nå ut så bredt i befolkningen som mulig.

Hvis dette viser seg å være utbredt, vil det være naturlig å følge opp med en studie om skadevirkningene av dette

 

– Hensikten er ikke å rette en pekefinger mot noen eller å si at dette er skadelig eller ikke, men heller å se hva nordmenns holdninger er og hvor utbredt det er med sykling under alkoholpåvirkning (SUA). Hvis dette viser seg å være utbredt, vil det være naturlig å følge opp med en studie om skadevirkningene av dette.

Intervjuer på puber

Oppgaven baserer seg på tre komplementære metoder:

  • Fokusgruppeintervjuer i naturlig forekommende grupper på barer, puber og lignende for å avdekke grunner for SUA, i tillegg til en tidlig indikasjon på holdninger og utbredelse. Denne delen er allerede gjennomført, og resultatene herfra er blitt brukt som input til spørsmålene i spørreundersøkelsen.
  • Spørreundersøkelsen nevnt over – denne skal kartlegge holdninger og utbredelse blant nordmenn i et mye bredere spekter (kjønn, bosted, alle aldre osv.).
  • Intervjuer med personer som skal parkere eller hente en sykkel på nattestid i helger i populære utelivsområder – dette for å høre vurderingen som blir gjort idet folk faktisk setter seg på sykkelen eller har syklet i alkoholpåvirket tilstand.

Blir tilgjengelig

Undersøkelsen, som du kan svare på ved å gå inn her, vil være tilgjengelig til 18.03. Oppgaven og resultatene vil bli lagt ut på NTNU Open i løpet av høsten 2019.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights