Skip to Content
Har du lyst til å teste denne sykkeltaxien fra Skedsmotun på Skedsmokorset? Ta kontakt med oss!

SLF Lillestrøm og omegn har som mål å bidra til økt sykkelandel og økt sykkelglede i Lillestrøm og omegn. Det gjelder alle syklister (innbyggere) i regionen vår – også de eldste! I denne sammenheng inviterer vi til digital temakveld om “Sykling uten alder” på tirsdag, 29.03.22 kl 18.00-18.45. Med Tormod Hansen, daglig leder av den norske organisasjonen Sykling uten alder, har vi denne kvelden en av landets fremste eksperter som foredragsholder. Bli med du også!

Linken til temakvelden vil bli lagt ut på vår Facebook side fra midten av mars, og på vår nettside finnes allerede nå mer bakgrunnsinfo. Om du vil vite mer, se også gjerne den korte videoen Cycling without age der Ole Kassow, gründeren av Cykling uden alder i Danmark, forteller hvordan alt startet. I Danmark finnes det mer enn 5.000 piloter som er på vei med slike sykkeltaxier for “at give de ældre ret til vind i håret” – men også Lillestrøm kommune har flere slike sykler som står bl a på Libos i Lillestrøm og på Skedsmotun på Skedsmokorset (som du ser på bildet ovenfor).

Vårt lokallag har engasjert seg i flere år for tematikken. Allerede i 2017 hadde vi skrevet en egen rapport om «Sykle hjem fra sykehjem» som du finner på vår nettside her, og arrangerte teknisk opplæring for nye sykkelpiloter – noe som vi gjerne kan gjenta! Januar 2022 har vi derfor tatt kontakt med Lillestrøm kommune som bekreftet at alle sykler er i bruk i sommerhalvåret, men at det er “rom for mer bruk”. Kommunen er positiv til et samarbeid med frivillige – og vårt lokallag ønsker å bidra til at de kommunale sykkeltaxier brukes mer og oftere! Uavhengig om du er medlem i Syklistenes landsforening eller ikke, send gjerne mail til lillestrom@syklistene.no om du har spørsmål eller ønsker å bli pilot til en av kommunens sykkeltaxier!

For mer info sjekk vår nettside www.slfloo.com/aktiviteter/sykkeltaxi og følg med på vår Facebook side!

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights