Skip to Content
Den nasjonale sykkelkonferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt – en gruppe som vokser for hvert år. Her fra konferansen i 2018. Foto: Kjetil Hasselgård

Syklistenes Landsforening tar nå imot søknader for å bli vertskap for Den nasjonale sykkelkonferansen 2020. Konferansen arrangeres annet hvert år av Syklistenes Landsforening i samarbeid med vertskommune og andre partnere.

Konferansen i 2020 blir den tiende sykkelkonferansen på 2000-tallet. Tidligere har konferansen vært avholdt i Drammen, Kristiansand, Stavanger, Kongsberg, Bergen, Trondheim, Oslo, Tromsø og senest i Sarpsborg/Fredrikstad i 2018. Kommende konferanse avholdes over to ukedager i mai/juni i 2020, og har tradisjonelt foredragsholdere fra både inn- og utland. Endelig dato settes i samråd med vertskommune.

Størst og viktigst

Den nasjonale sykkelkonferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt – en gruppe som vokser for hvert år. De siste konferansene har samlet omkring 300 deltakere begge dager, og deltakerne kommer fra kommuner, fylkeskommune, Statens vegvesen, konsulentbransjen, organisasjoner med flere.

Gjennom nullvekstmålet i personbiltrafikken, fortetting av bysentrum og økt fokus på attraktive og klimavennlige byer fremstår sykkel som en viktig del av løsningen. Konferansen skal inspirere og gi deltakerne faglig påfyll, som vil styrke deres arbeid for å fremme en mer miljøvennlig, helsebringende og effektiv transportmiddelfordeling i norske tettsteder og byer. Tilbakemeldingene fra forrige konferanse viser at mer enn 95 prosent anser konferansen som en viktig sykkelfaglig arena i Norge.

Hva kreves?

Syklistenes Landsforening er arrangør av konferansen og leder programkomiteen. Vertskommune med fylkeskommune og eventuelt andre partnere blir hovedsamarbeidspartner og medarrangør. Vertskapet forplikter seg til å bidra med et tilskudd til gjennomføring av konferansen, samt middag og sykkeltur for deltakere første konferansedag. Utover dette har Syklistenes Landsforening det økonomiske ansvar og risiko for konferansen.

Vertskapet deltar i programkomiteen og får flere poster i programmet samt mulighet til å vise frem lokale tilbud og sykkeltiltak. Det tas sikte på å avholde en utstillerdel i umiddelbar nærhet til konferansen. Dette er Syklistenes Landsforenings ansvar, men landsforeningen samarbeider gjerne med vertskapet om dette hvis det er ønskelig.

Kommuner, fylkeskommuner, bypakker og andre som ønsker å søke om vertskapet bes ta kontakt med generalsekretær i Syklistenes Landsforening, Morgan Andersson på morgan@syklistene.no eller +47 909 84 724.

Søknadsfrist er 1. mars 2019.

Annonse
Annonse
Back to top