Skip to Content
Foran den kinesiske mur. Foto: Robert Mohr

Reiseveien  har gått – på en norskutviklet Buddy Bike – gjennom Sverige, Latvia, Russland og Mongolia. Fortsatt gjenstår USA, Portugal, Spania, Frankrike og Tyskland. Tidsmessig ligger han likt med reiseskjemaet han planla for turen, og han sikter seg inn på en plass i Guinness rekordbok.

Tok igjen tapt tid etter passtrøbbel

Før start fortalte han at de to største utfordringene ville bli Mongolia med mye ødemark, samt faren for å bli ranet.

Frykten han hadde for Mongolia, slo ikke til. Her ble han møtt med åpne armer, fikk enkelt ladet batteriene og fikk tilbud om både kost og losji. I Sverige ble han derimot frastjålet sykkelen – heldigvis kom den raskt til rette ved hjelp av politi og GPS-sporing.

Det oppstod også to uforutsette utfordringer, hvor den siste fortsatt ikke er løst. Den kinesiske passkontrollen godkjente ikke passet hans. Etter den lange reisen hadde det fått vannskader og myndighetene krevde derfor nytt pass. Tiden han tapte på dette (fire dager) har han klart å vinne tilbake ved å øke dagsetappene.

Fra Kina til USA

Den andre utfordringen, som fortsatt ikke er løst, er reisen fra Kina til USA. Dette er en strekning det av naturlige årsaker ikke er mulig å gjennomføre på sykkel, og Robert må benytte seg av fly. Han har med tre batterier med 630 Wh (watt-hour) for å kunne oppnå en rekkevidde på inntil 350 kilometer per dag, men strenge regler gjør det vanskelig å få tillatelse til å ta med elsykkelbatteriene på flyet. Om han når målet og setter en ny verdensrekord er derfor usikkert, men Robert gir seg ikke så lett.

Dersom han kommer seg til USA, får han muligheten til å øke hastigheten fra 25 km/t, som har vært den lovlige hastigheten til nå, og opp til 32 km/t.

Løfter fram elektrisk mobilitet

Målet med verdensrekordforsøket har vært klar siden startskuddet gikk; å bevise at elektrisk mobilitet er fremtiden.

– Hvis han klarer å sykle jorden rundt på en elektrisk sykkel, bør det være enkelt for de som bor i byene å benytte seg av elektrisk fremkommelighet, sier daglig leder Jan Petter Skram i Buddy Electric AS på Økern i Oslo.

Annonse
Back to top