Skip to Content
Sykkelentusiast og byutvikler til sykkelkonferansen

Til Norge for å gi u-hjelp i sykkelsatsing

Hvordan forvandle trafikkerte veier til pulserende byrom? Sykkelentusiast og byutvikler Gil Penalosa kommer hele veien fra Toronto til Den nasjonale sykkelkonferansen for å vise hvilke grep som gir håndfaste resultater.

– Vil du promotere sykling? Ikke snakk om sykkel! sier Gil Penelosa, som 4. og 5. juni kommer til Den nasjonale sykkelkonferansen for å gi deltakerne sine beste tips og råd om hva som får fart på sykkelsatsingen.

4. og 5. juni kommer Penelosa til Den nasjonale sykkelkonferansen for å gi deltakerne sine beste tips og råd. Og de handler om god helse og et godt miljø, noe han har holdt foredrag om over hele verden, inkludert flere lokale TED-konferanser. Dette er konferanser som tiltrekker seg verdensledende personligheter innenfor mange ulike temaer.

Dere har ingen unnskyldning for å ikke være på nivå med hvilken som helst av de beste byene i verden

 

Den ettertraktede foredragsholderen har jobbet med over 300 byer over hele verden for å gjøre dem bedre for barn og eldre – og alle midt i mellom. Nå er han klar til å gi Norge u-hjelp i sykkeltilrettelegging.

  • Her finner du hele programmet for Den nasjonale sykkelkonferansen: les mer

– Dere har ingen unnskyldning

Behovet for effektive grep er stort. Sykkelandelen i Norge er langt lavere enn i land som Sverige og Danmark. Hvilke tiltak må så bli satt ut i livet for at politikerne skal nå sine egne mål om å sikre en tilnærmet dobling av antall syklende?

– Norske byer kan ikke sammenlikne seg med andre steder som er verre – de må sammenlikne seg med de beste byene i verden: København, Amsterdam, Paris og Barcelona. Dere har ingen unnskyldning for å ikke være på nivå med hvilken som helst av de beste byene i verden, utfordrer Penalosa.

En by som er god for alle

Han er grunnlegger av non-profit-organisasjonen 8 80 Cities, som Penalosa leder fra Toronto i Canada. Tanken er at hvis man klarer å skape en by som er god å leve i både for 8- og 80-åringer, har man skapt en by som er god for alle.

– Vil du promotere sykling? Ikke snakk om sykkel! Snakk om helse, miljø, mobilitet og om økonomisk utvikling. Sykkelen er et verktøy som jobber for dette, ikke selve sluttproduktet i seg selv.

Et løft for millioner

Det hele startet i Colombia i 1990, da han var drivkraften bak parksatsningen i hovedstaden Bogotá. Han ledet utviklingen av flere hundre parker i byen og prosjekt kalt Åpne gater. Dette førte blant annet til at over 1,5 millioner mennesker den dag i dag går, løper, skater og sykler langs 121 kilometer av Bogotás byområder hver søndag. Gå til påmelding: Meld deg på

Vi må slutte å bygge byer som om alle innbyggerne er 30 år gamle atleter

 

Og nøklene til et godt samfunn ligger i bærekraftig mobilitet der bilene ikke lenger kan forurense lufta og ta opp så mye plass som de har gjort. Dette er helt i tråd med norske politikeres egne mål om at all vekst i trafikk skal tas ved hjelp av sykkel, gange og kollektivtrafikk.

– Da må vi slutte å bygge byer som om alle innbyggerne er 30 år gamle atleter, framhever Penalosa.

Sykkelkonferanser siden 1991

• Tidlig på 90-tallet ble det etablert et prosjekt med to pilotbyer som sykkelbyer, Tønsberg og Sandnes, i regi av Statens vegvesen og Miljøverndepartementet. Nasjonale sykkelkonferanser ble arrangert i Tønsberg i 1991, Sandnes i 1992, Lillehammer i 1993 og Trondheim i 1995. Syklistenes Landsforening (SLF) var aktiv ved alle disse konferansene.

• Disse konferansene var viktige møteplasser for alle som arbeidet med å legge til rette for sykling. Sentrale samferdselspolitikere og -myndigheter deltok, og på den måten bidro konferansene til at sykkeltrafikken ble løftet fram på nasjonalt nivå.

• I 1998 ble den første og hittil eneste internasjonale sykkelkonferansen arrangert i Norge, Velo Borealis. Den ble holdt i Trondheim og var i regi av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, veivesenet og SLF. Den samlet 250 deltakere, i hovedsak fra Europa, men også fra Afrika og Sør-Amerika.

• I 2001 tok SLF initiativ til en nasjonal sykkelkonferanse i Drammen. Konferansen ble arrangert året etter, i tett samarbeid med kommunen, Buskerud fylkeskommune og veivesenet. For første gang var helse og samfunnsøkonomisk nytte av å legge til rette for sykling på dagsordenen, temaer som har stått sentralt i debatten og argumentasjonen siden.

• Siden har Syklistenes Landsforening arrangert nasjonale sykkelkonferanser hvert annet år i samarbeid med veivesenet, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune og fylkeskommune i følgende byer: Kristiansand (2004), Stavanger (2006), Kongsberg (2008), Bergen (2010), Trondheim (2012), Oslo (2014) og Tromsø (2016).

• I år arrangerer SLF Den nasjonale sykkelkonferansen 2018 i Sarpsborg sammen med Østfold fylkeskommune og kommunene Sarpsborg og Fredrikstad.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights