Skip to Content

For et halvt år siden ble vi i Syklistforeningen glade for å lese at Time kommune plutselig hadde vedtatt plan for gang- og sykkelvei mellom Undheim og Taksdal, som hadde vært under arbeid siden 2013 og enda før. Selv om det ble poengtert at det ikke fulgte penger med planen, var vi likevel et skritt nærmere. Skuffelsen ble derfor stor da det tidligere i høst kom en sak i Jærbladet om en gruset tursti på samme strekning, som ble skrytt opp i skyene som kommunens nye og billige løsning på gang- og sykkelvei.

La meg bare poengtere dette helt fra starten av: turstien er helt fin å gå på, og dugnadsgjengen har gjort en fantastisk innsats for å legge fiberkabel i bygda. Ingenting av dette går på deres innsats eller entreprenørskap.

Problemet er at Time kommune har regulert en gang- og sykkelvei på samme sted, og om kommunen nå plutselig skulle få noen millioner kroner i fanget fra en rik onkel i Amerika til å bygge den, så er det ikke lenger mulig.

I veien står det nemlig mange titalls lysmaster og koblingsskap fra Lyse, samt utallige tonn grus som ikke ser ut til å kunne brukes videre. Da blir ikke kostnaden bare å bygge gang- og sykkelveien, det blir også å rive bort alt det dugnagsgjengen og Lyse har gjort, med private og offentlige midler.

Turstien er en grei tursti, men det er ikke en gang- og sykkelvei. “Kom til Undheim”, oppfordrer dugnadsgjengen i Aftenbladet, og der var jeg for en uke siden og prøvesyklet stien.

Flere steder er det strømmaster eller koblingsskap midt i stien, slik at farbar bredde er bare 40-50 cm. Det er generelt sett vanskelig å møte andre syklende på grusstien, men på disse punktene kommer selv ikke en enslig syklist forbi med barna i sykkelvogn, eller noen med rullestol eller rullator. Rullator kunne man ikke brukt uansett, fordi grusen er for grov og for løs. Et annet sted lengst sør har grusen blitt vasket ut, eller noe annet har skjedd, slik at det er 20 cm grusbredde igjen, og hvis du “bommer” på grusstripen, så tryner du rett ned i fyllmasser inntil en betongmur.

Vannet har allerede gravd flere andre grøfter på tvers av stien, fordi overvann fra fylkesveien ikke dreneres bort, men renner rett inn på grusen. Dette har skjedd enda vi hadde en rekordtørr sommer, så den virkelige testen er fra nå av og fremover. Hvordan ser denne stien ut til våren igjen?

Valget som Undheim, dugnadsgjengen og Time kommune stod overfor er ikke enkelt: skal vi bygge en tursti, som blir vår dårlige erstatning for en gang- og sykkelvei, men som tross alt ER der NÅ, eller skal vi vente på en ordentlig gang- og sykkelvei som aldri kommer? Skal innbyggerne i Taksdal leve uten et trygt tilbud til gående og syklende fordi Time kommune alltid prioriterer noe annet?

Og det er her problemet ligger; hos Time kommune, og hos fylkeskommunen, og hos de partene som må forholde seg til lover og regler og krav til fremkommelighet og sikkerhet. Det er ikke bare å slenge ut litt grus og si at vi har bygget en gang- og sykkelvei, like lite som dugnadsgjengen kunne slengt ut litt grus i skogen og sagt at vi nå har en ny fylkesvei.

Turstien er en tursti. Det er ikke en gang- og sykkelvei, og det kan ikke være kommunens eller fylkets gang- og sykkelvei. Når kommunen har vedtatt en juridisk bindende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven, kan ikke kommunen gjennomføre den med en gruset tursti. På direkte spørsmål fra Syklistforeningen om Time kommune regner grusstien for å være gjennomføringen av reguleringsplanen, har plansjefen unnlatt å svare. På spørsmål om turstien legger hindringer i veien for å kunne bygge gang- og sykkelveien senere, har plansjefen unnlatt å svare.

Det finnes andre måter å gi gående og syklende et tryggere tilbud. Må det kjøres i 60 km/t eller mer på veien? Kunne fartsgrensen vært satt ned betydelig slik at det blir tryggere å være der uten bil? Kunne man lagt et par meter ekstra asfalt (samme eller mindre totalbredde enn dagens tursti) som var adskilt fra den gamle kjørebanen med et rekkverk, og som brukte fibergrøften og pukken der som fundament?

Time kommune skulle visst bedre. De kunne ha godkjent turstien som et midlertidig tiltak, men på en slik måte at den ikke la hindringer i veien for å gjennomføre den vedtatte gang- og sykkelveien senere. De kunne sikret at dreneringen ble gjort ordentlig og at det fantes noen minstekrav til farbar bredde. De kunne ha sikret at lysmaster og koblingsskap ble satt opp slik at de passer med planen som er vedtatt.

I stedet står vi her i dag med en løsning som er hverken fugl eller fisk, og uten noen god vei fremover. Turstien vil bare bli dårligere med tiden, og gang- og sykkelvei er om mulig blitt enda mindre sannsynlig. Hastverket ble til lastverk for planavdelingen, og det kan se ut som at de er klar over det selv. Fykeskommunen, som er veieier, er ikke fornøyd. Det hjelper lite for fremtiden at ordføreren i Time kommune sier til avisene at han er såre fornøyd. Skal vi nå få mer av dette?

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights