Skip to Content
Klimaministeren viser vei  

Varelevering uten klimaavtrykk

— Vær så god! smiler Sveinung Rotevatn og leverer pakken til Ian Luck, daglig leder i sykkelverkstedet Paahjul. På verdens sykkeldag fikk klima- og miljøministeren prøve seg som sjåfør på lastesykkel, som gir store muligheter for klimanøytral varelevering i både norske og europeiske byer.

– Sykkelen er en «game changer» i det grønne mobiltetsskiftet – uavhengig, smart, kjapp og uten klimaavtrykk, påpeker generalsekretær Morgan Andersson, som hadde invitert statsråd Sveinung Rotevatn på sykkeltur i anledning verdens sykkeldag. – Dette er faktisk det første syklende møtet jeg har vært på, sa ministeren. Begge foto: Roar Løkken
Fakta om klimautslipp

·        Norske storbyer sliter også med å holde seg under EUs grenseverdier for luftkvalitet, og hvert år dør over tusen personer årlig i Norge som følge av luftforurensing, ifølge rapporten «The Lancet Commision on Pollution and Health» (2017).

·        Halvparten av alle reiser opp til 3 km foregår med bil, og gjennom å bytte ut korte bilturer med sykling reduseres de lokale utslipp. Og byutvikling som fokuserer på høy andel gange- og sykkeltrafikk sentrert rundt kollektivknutepunkt, bidrar til reduksjon av transportutslipp.

·        Klima- og bærekraftbudskapet står også sentralt i et opprop for det store gå- og sykkelløftet, som Syklistenes Landsforening har tatt initiativet til, og som 21 organisasjoner stiller seg bak. De representerer til sammen 1,5 millioner medlemskap innen helse, mobilitet, friluftsliv, miljøvern og idrett.

Statsråden benyttet nettopp dagen i dag, som er verdens sykkeldag, til å løfte verdien av aktiv transport. Og i strålende sommervær, under et avbrekk i en rekke møter innendørs, hadde han et rullende møte med Syklistenes Landsforenings generalsekretær, Morgan Andersson, som hadde invitert statsråden med på markeringen av denne FN-dagen.

Som del av turen tok han utfordringen med å tråkke seg fram med en elektrisk varesykkel i Oslo sentrum – og levere to pakke til et av de ti sykkelverkstedene Kirkens bymisjon har rundt omkring i landet.

– Utrolig effektivt

– Dette er en effektiv måte å komme seg ut i byen for å levere varer, samtidig som det kutter utslipp. Byene våre vokser, og tjenestebehovet øker. Vi må ha mer satsing på sykkel dersom vi skal kunne ta unna for veksten i de store byene i våre. Det er utslippsfritt, man får plass til flere i trafikken og man får god mosjon i tillegg, sier Rotevatn.

Jeg håper dette er rett — at det er de riktige pakkene du får

 

Og da han kom fram til sykkelverksted Paahjul, sto daglig leder klar til å ta imot.

– Jeg håper dette er rett – at det er de riktige pakkene du får, sa Rotevatn.

– Ja, dette klarte du bra, kvitterte Ian Luck.

– Det er godt å ha noe å falle tilbake på, humret statsråden.

(Saken fortsetter under bildet)

– Jeg håper dette er rett – at det er de riktige pakkene du får, sa Sveinung Rotevatn til Ian Luck, daglig leder i sykkelverkstedet Paahjul i Dronning Eufemias gate i Oslo.

Halvering av klimautslippene

Fra Paahjul fortsatt turen på en ordinær elsykkel sammen med SLFs generalsekretær. Han fremmer sykkelen som en «game changer» i det grønne mobiltetsskiftet – som uavhengig, smart, kjapp og uten klimaavtrykk.

– Ta sykkelen på veien til 2030, utfordret han under det rullende møtet med Rotevatn, og hadde Klimaplan 2021–2030 i tankene.

Gjennom den skal regjeringen oppfylle Paris-avtalen. Norge skal innen 2030 redusere klimagassutslippene med minst 50 prosent i forhold til 1990-nivå, og utenfor kvotepliktig sektor er det transportsektoren som skal ta de største kuttene.

Transportsykkel er nøkkelen

– Byarealer er et knapphetsgode, fremtidens byer skal fortettes og flere skal velge bærekraftig og helst helsefremmende mobilitet. Da ligger det i dagen at man bør omregulere arealer i sentrale byområder fra plasskrevende, forurensende biler til gange, sykkel og mikromobilitet samt kollektivløsninger, sier Andersson.

Det som er bra med å frakte ting på sykkel — og det at folk også frakter seg selv på sykkel — er at det er utslippsfritt, og så får du litt mosjon i tillegg

 

Elektriske lastesykler kan her være både en erstatter og et supplement til øvrig varelevering til bil i sentrumsnære områder, og det er beregnet at halvparten av alle motoriserte turer i europeiske byer som inkluderer vareleveranser, kan tas med lastesykler og vanlige sykler.

Og Oslo kommune er blant 22 partnere fra hele Europa som står bak City Changer Cargo Bike, et prosjekt som jobber for å oppnå raskere, mer kostnadseffektiv og oppskalert distribusjon gjennom bruk av slike sykler.

Utslippsfritt og bra for helse

Varesykkelen som Rotevatn testet i dag, er en av to slike som brukes på fulltid i Oslo, gjennom en satsing som Bring, KLP og Ragn Sells står sammen om i selskapet #Elskede by. Målet er å redusere antall transporter i sentrum, ved å samarbeide om distribusjon av gods og innsamling av avfall med nullutslippskjøretøy.

Med disse varesyklene reduseres utslippene med 8,2 tonn CO2 i året, viser Brings klimaregnskap.

– Dette er et eksempel på hvilke muligheter som fins når det gjelder å ta raske og effektive grep i skiftet til grønn mobilitet, Det er å bare å tråkke av gårde på «Veien til 2030», som er tittelen på regjeringens bærekraftskonferanse, som ble holdt i går, sier Andersson.

Fremover vil rapportering på FNs bærekraftsmål bli stadig viktigere. Anderssons forslag til statsråden at det skal leveres et langsiktig klima- og folkehelseregnskap som del del av beslutningsgrunnlaget ved større offentlige samferdselsinvesteringer.

– Det som er bra med å frakte ting på sykkel – og det at folk også frakter seg selv på sykkel – er at det er utslippsfritt, og så får du litt mosjon i tillegg. Og det blir plass til mange, mange flere, som kommer seg raskere på jobb eller ut med varer. Så sykkel, det må vi satse på, underbygger Rotevatn.

– Skal du løfte sykkel som tema i høstens valgkamp?

– Ja, det er det verdt å gjøre. Jeg har et ønske om å løfte sykkelen opp på dagsordenen – jeg syns jo dette er viktig, sier Rotevatn.

– Sykling spiller en enormt viktig rolle i overgangen til grønn mobilitet, sa Sveinung Rotevatn til NRK på verdens sykkeldag.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights