Skip to Content
Her lager gravemaskinene hull til første «salve» med sprengning. Foto: Bybanen Utbygging

Tunnelen skal være 7,5 meter høy og 5,5 meter bred, og skal strekke seg fra Fyllingsdalen til Minde. Byggingen på den unike tunnelen har allerede startet, og Bybanen Utbygging estimerer at den vil stå ferdig i 2022. Tunnelen skal også fungere som rømningstunnel for Bybanen. Med hele 2,9 km blir tunnelen Europas lengste sykkeltunnel, og verdens nest lengste.

Det er fint at infrastruktur for syklister er et tema når andre store samferdselsprosjekter planlegges og gjennomføres. Det er derimot ofte slik at løsningene for syklister ikke blir optimale når sykkelinfrastruktur bare er en liten del av et stort prosjekt som har et annet hovedformål, som veiutbygging og i dette tilfellet en ny linje på bybane-nettet. Når det er sagt, har vi litt flaks i akkurat dette tilfellet. Det er nemlig sykkelvei i begge ender av den planlagte tunnelen, sier lokallagsleder i Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Reidar Thorstensen.

Vi har litt flaks i akkurat dette tilfellet. Det er nemlig sykkelvei i begge ender av den planlagte tunnelen

 

Fjellet tunnelen skal gå gjennom, Løvstakken, skiller bergensdalen fra drabantbydelen Fyllingsdalen. Tunnelen vil koble dette området sammen med store arbeidsplasser på Mindemyren, samt Høyskolen på Vestlandet og Haukeland universitetssykehus.

Tunnelen vil altså binde sammen sentrale deler av Bergen med bydelen på en ny måte. I dag kan man velge en forholdsvis lang omkjøringsvei rundt fjellet, eller å krysse over.

– Vi er spent på hvordan sykkelandelen vil påvirkes av en slik lang tunnel, som åpenbart endrer konkurranseforholdet mellom de ulike transportformene. Svaret på dette er viktig med tanke på fremtidige planer for sykkelinfrastruktur. Bergen har som kjent mange fjell, og mange biltunneler gjennom disse fra bydelene og inn mot sentrum. Konkurranseforholdet mellom transportformene er viktig for at flere skal velge sykkel, forklarer Thorstensen.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights