Skip to Content
Bent Høie om smittefri transport:

— Viktigere enn noensinne å sykle til jobb

— Vi er i en pandemi der det er et poeng å unngå trengsel på trikk og buss og andre plasser. Og sykkelen er et mye bedre alternativ enn bilen, for da får man også folkehelsegevinsten. Så dette er en god anledning til å begynne å sykle, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Hver enkelt av oss kan bidra med å få ned smitten, ved å ikke fylle opp trikkene, spesielt nå når det er busstreik, og heller sykle, for de som kan det. På den måten kan de som må ta trikken, ha god plass, sier Bent Høie. Han begynte arbeidsdagen i dag med en sykkeltur sammen med generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Foto: Kjetil Hasselgård.
Fakta om arbeidsreiser

• 21 % av alle reiser er arbeidsreiser. Av disse arbeidsreisene foregår 11 % til fots, 8 % på sykkel, 60 % som bilfører, 4 % som bilpassasjer og 16 % med kollektive transportmidler.

• I Oslo foregår arbeidsreisene slik: 19 % til fots, 11 % på sykkel, 41 % med kollektive transportmidler, 25 % som bilfører og 2 % som bilpassasjer.

• Blant de som kjører bil til jobb, har 85 % adgang til å parkere på parkeringsplass som arbeidsgiver disponerer. Av disse har 90 % gratis parkering.

• Av alle reiser mellom 1 og 2,9 km er 46 % som bilfører, 8 % som bilpassasjer og 9 % på sykkel.

Kilder: Reisevaneundersøkelsen 2018 og Nasjonalt regnskap for bærekraftig mobilitet 2018

Statsråden takket ja til invitasjon fra Syklistenes Landsforening om å bli med på sykkeltur i dag og snakke om verdien av sykling som smittefri transport. Det siste døgnet har det vært stigende smittetall i Oslo, og Bent Høie gir byrådet i hovedstaden full støtte til å innføre strengere tiltak.

I denne sammenheng gjør han det klart at sykkelen er svært viktig for å sikre at flest mulig kan ta sin jobbreise på en trygg måte.

– Det er viktigere enn noen gang å sykle til jobb, på grunn av smittevern, understreket Høie på Nyhetskanalen i morges.

Jeg oppfordrer enda flere til å benytte denne anledningen til å begynne å sykle til jobb – og fortsette med det etter pandemien

 

Han og generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF) ble intervjuet i forkant av en sykkeltur som SLF hadde invitert ministeren med på i Oslo. Høie løfter fram sykkelen som verdifull for å sikre at flest mulig kommer seg fram på en smittefri måte, og at dette er ekstra viktig nå under busstreiken.

Klar oppfordring fra Høie

Det har vært stor økning i sykkeltrafikken mange steder i landet. I Oslo viser tellinger 34 prosent økning i august i år sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det er veldig positivt med denne økningen. Og jeg oppfordrer enda flere til å benytte denne anledningen til å begynne å sykle til jobb – og fortsette med det etter pandemien, framhever Høie.

Mange har så kort arbeidsreise at de har mulighet til å velge sykkel. Fire av ti arbeidsreiser er under fem kilometer. Likevel viser siste reisevaneundersøkelse at bare åtte prosent av reiser til jobb er på sykkel.

Stor gevinst

– Sykkelen står i en særstilling som løsning for smittefri, aktiv mobilitet i byer og tettsteder, framhever SLFs generalsekretær, Morgan Andersson.

Han påpeker at sykkelen er et av de tryggeste transportmidlene som finnes om dagen, ettersom det er relativt enkelt å holde en-meters-regelen som syklist. I tillegg er den samfunnsmessige gevinsten av hver nye kilometer som sykles, 22 kroner, ifølge tall fra Helsedirektoratet.

En «stille pandemi»

En fersk undersøkelse fra Urbanet Analyse, om varige endringer i reisevanene, viser at 17 prosent vil reise mindre med kollektivtransportmidler, og at reduksjonen vil være 22 prosent på arbeidsreiser.

– Her ligger det en fare i at flere vil velge bil. I tillegg er det helseutfordringer knyttet til at flere vil velge hjemmekontor også etter at samfunnet er normalisert. Det gir økende inaktivitet. En «stille pandemi», som Høie har kalt det, sier Andersson.

Ny stamvei i Stavanger

I «Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020–2029» har regjeringen som mål at flere skal sykle. Høie viser til at regjeringen er klar til å motivere flere til å tråkke i vei.

– Det handler både om å fortelle om fordelene ved å sykle og å legge godt til rette for å sykle rent fysisk, særlig i byene våre, der det noen steder kan være utfordrende å velge sykkel. Nå er det for eksempel i min hjemby åpnet en sykkelmotorvei som gjør det mye enklere å sykle raskt til og fra jobb på en trygg måte.

Vi må bygge et separat, sammenhengende sykkelveinett i norske byer. Det er først da vi når massene

 

Både under nyhetsinnslaget og sykkelturen med Høie poengterte Andersson at de store utfordringene alltid ligger i sykkelinfrastruktur, og at det er her de store bevilgningene må komme.

Adskilt og sammenhengende

– Vi må bygge et separat, sammenhengende sykkelveinett i norske byer. Det er først da vi når massene. Vi ønsker å bygge byer for personer fra 8 til 80 år og dermed ikke bare for de som tør å sykle nå, men for alle. Og da er trygg infrastruktur helt avgjørende, oppsummerer Andersson.

Turen han og Høie tok, var knapt fem kilometer lang, og den gikk langs veier med varierende sykkeltilrettelegging – med alt fra midlertidige løsninger der anleggsarbeid pågår, til nybygd separat og opphøyd sykkelfelt.

Jobber med Nasjonal transportplan

– Hvordan syns du turen var?

– Den viste at det er forskjell i kvalitet på tilretteleggingen, og at det er behov for utbedringer, oppsummerte Høie.

Og dette er utgangspunktet for SLF i det politiske arbeidet framover.

– Ja, vi ser fram til at politikerne i neste Nasjonal transportplan virkelig satser på myke trafikanter, slik at vi får flere gående og syklende, for det gir så store helsegevinster på både kort og lang sikt, sier Andersson.

– Jeg oppfordrer enda flere til å benytte denne anledningen til å begynne å sykle til jobb – og fortsette med det etter pandemien, sa Bent Høie under morgenens innslag på Nyhetskanalen.
Her fra slutten av turen, nederst i Åkebergveien på Grønland, der det er nybygd separat og opphøyd sykkelfelt. Fra høyre: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, fagsjef Mats Larsen i SLF og foreningens generalsekretær, Morgan Andersson. Foto: Roar Løkken
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights