Skip to Content

Vil unngå at tunge kjøretøy skaper fare for syklende

I Sola kommune og Sandnes kommune skal det nå avgjøres hvordan man skal håndtere konflikter der hvor tunge kjøretøy skal krysse gang- og sykkelvei. Administrasjonene i begge kommuner viser seg lite sykkelvennlige i sin saksbehandling og yter aktiv motstand mot trygg og sikker sykkeltilrettelegging.

Svingende lastebil er blant det farligste syklister utsettes for

I to forskjellige plansaker skal Sola kommune og Sandnes kommune avgjøre hvem som har høyest prioritet: syklende på gang- og sykkelvei eller lastebilsjåfører på avkjørsel. I begge tilfeller står administrasjonen på lastebilsjåførenes side og er negative til å ivareta sikkerhet og fremkommelighet for syklende. SLF involverer seg i begge sakene for å påvirke politikerne til å gå mot administrasjonens vedtak.

Sakene er til forveksling like. I begge tilfeller gjelder det gang- og sykkelvei langs hovedvei og kryssende avkjørsel inn til næringsområde for anleggsvirksomhet. I begge tilfeller har administrasjonen anbefalt løsninger som vil gi syklende dårlig fremkommelighet og sikkerhet for å kunne prioritere lastebiltrafikken.

Vi jobber nå for at politikerne i Sola og Sandnes kommune skal stå for vedtatte prioriteringer og vise at dette gjelder i alle prosjekter, ikke bare i prestisjeprosjektene.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights