Skip to Content

Å sjekke blindsonene er bilsjåførers ansvar

Bilførers ansvar for blindsonene bekreftes og innskjerpes nå med en fersk dom i lagmannsretten. En lastebilsjåfør er dømt for å ha kjørt på og skadet syklist i et veikryss i Oslo.


Saken etter ulykken som skjedde på Majorstuen i Oslo  i august i 2015, kom først opp i oktober i år. Da fant lagmannsretten lastebilsjåføren skyldig i uaktsom legemsbeskadigelse. Retten slår utvetydig fast at førere av store kjøretøy har et ekstra ansvar for å forsikre seg om at det ikke befinner seg myke trafikanter i blindsonene på kjøretøyet.

Dette er helt i tråd med Syklistenes Landsforenings vurdering og noe vi har påpekt i mange sammenhenger tidligere.

Brukte ikke blindsonespeil

I saken, omtalt i Aftenposten, kom det frem at lastebilen hadde eget speil for å sjekke blindsonen foran bilen, men at sjåføren ikke hadde noen rutine for å sjekke dette.

– Vi har påpekt i flere sammenhenger tidligere at blindsonespeil, derunder frontspeil, er svært viktig. Så vidt vi forstår, har det fremkommet at frontspeil ikke blir brukt rutinemessig. Det er bekymringsfullt. Førerne må jo benytte de hjelpemidler de har til rådighet, sier fagpolitisk rådgiver Mats Larsen i Syklistenes Landsforening.

Syklister plasserer seg gjerne  foran bilene fordi de vil sikre seg mot at en bil svinger til høyre, over sykkelfeltet uten at sjåføren er oppmerksom på syklisten.

– Plassering er ekstra viktig når det er snakk om tunge kjøretøy, siden konsekvensene ved ulykker med dem som oftest er alvorlige. I noen kryss er det tilrettelagt for at syklister kan stille seg i «sykkelbokser» foran stopplinje for bilene, sier Larsen. Syklistenes Landsforening jobber for flere sykkelbokser og flere adskilte sykkelanlegg som vil gjøre det trygger for syklister. 

– Dommen er en klar påminnelse til sjåfører av tyngre kjøretøyer om at de må bruke blindsonespeil for å forvisse seg om at det ikke befinner seg noen der, sier aktor i det aktuelle saken statsadvokat Stein Vale, til Aftenposten.

SLF jobber for bedre blindsoneløsninger på store kjøretøy

Syklistenes Landsforening jobber for bedre blindsone-speil og -løsninger for større kjøretøy, og en generell bevisstgjøring om at ansvaret for blindsonene alltid må ligge hos sjåførene av kjøretøyene. Syklister og fotgjengere vil alltid kunne havne i blindsoner til biler og lastebiler, og det er selvfølgelig lurt å være seg bevisst faren det utgjør.

Dommen i denne saken slår likevel klart fast at det er helt og holdent sjåførens ansvar å ta høyde for at noen kan befinne seg i kjøretøyets blindsone når man kjører i trafikken.

Syklistenes Landsforenings ønsker en større bevissthet rundt bilers blindsoner og sjåførenes ansvar for dem. Det er i slike saker viktig at vi har et ombud for syklistene som ivaretar deres interesser og som passer på at lover og regler blir fulgt og at nye kjøretøy utstyres med bedre blindsonespeil og/eller kameraer.

Blir du medlem i Syklistenes Landsforening, støtter du oss i vårt arbeid og gir oss enda større gjennomslagskraft overfor myndigheter og mediene i fremtiden.

Hvorfor være medlem i Syklistenes Landsforening?

• støtte vårt arbeid for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge
• få 4 utgaver av medlemsmagasinet årlig
• gode medlemsfordeler

  Type medlemskap


  Det er ingen bindingstid, du kan når som helst melde deg ut.

  Personalia

  Betaling

  Betaling skjer årlig


  Bli medlem i dag og delta i trekningen av en sprek elsykkel fra Birk!

  Kampanjetilbudet gjelder for 12 mnd medlemskap. Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig forening for hverdagssyklistene. SLF er syklistenes talerør inn mot myndighetene. Vi arbeider for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge. Vi trenger deg som medlem for å gjøre dette! Ved å bli medlem av Syklistenes Landsforening støtter du vårt arbeid og får gode medlemsfordeler. Her finner du spørsmål og svar om medlemskapet.

  Back to top
  Verified by MonsterInsights