Skip to Content

Artikkelen ble oppdatert i mars 2019. 

Huskeliste:

  • Bruk en solid lås som det tar lang tid å bryte opp.
  • Bruk ekstra lås til forhjulet.
  • Ikke la sykkelen stå uten om natten (hvis du kan unngå det).
  • Ta med sykkelsetet når du går fra sykkelen.
  • «Tagg» sykkelen i egne farger.
  • Registrering av sykkelen i et sykkelregister, som Solid Insurance (tidligere Falck Tyveriregister), gir gjerne lavere premie.

Salget av dyre sykler øker jevnt og trutt, og med det øker behovet for en skikkelig forsikring. Vi har undersøkt vilkårene i en rekke forsikringsselskaper, når du skal forsikre din eller familiens sykler mot tyveri, enten sykkelen står hjemme eller du er på tur når ulykken er ute.

Sykler er gjerne forsikret for tyveri gjennom innbo- eller reiseforsikring, men stadig flere velger å forsikre dem som verdigjenstand, fordi man da får igjen langt mer. Husk også at du som medlem i Syklistenes Landsforening for gode rabatter på medlemskap i Solid (tidligere Falck Sykkelregister). I videoen nedenfor viser Geir Kamsvåg i Falck Sykkelregister hvor lett det er å klippe over en vanlig sykkellås.

(Artikkelen fortsetter under videoklippet.)

Så lett stjeles sykkelen din.

En ny mulighet for å sikre sykkelen er GPS-sporing, inkludert forsikring. Det norske selskapet BikeFinder leverer en sporingsenhet som integreres på innsiden av sykkelstyret og låses fast med et spesialutviklet ekspansjonssystem, kontrolleres gjennom en app.

Tre hovedfaktorer er viktige for prisen:

  • Hva slags andre forsikringer du har i samme selskap
  • Om syklene er registrert i Solid Insurance (tidligere Falck Sykkelregister)
  • At de er låst med forsikringsgodkjent lås.

Utover dette er det verdien på syklene som bestemmer forsikringstype. Jo mer kostbar sykkelparken eller sykkelen er, desto større er behovet for en egen sykkelforsikring.

Innbo- og reiseforsikring

Har du en helt ordinær sykkel, vil den være dekket greit nok av innboforsikringen. De fleste forsikringsselskaper opererer dessuten med «innbo pluss», i tillegg til ordinærforsikring av løsøre i boligen. En «pluss»-forsikring dekker litt mer enn bare tyveri av innbo, eller når løsøre brenner. Dette kan være tyveri utenfor bolig, i sykkelbod eller garasje, i tillegg til selve boligen. En innboforsikring dekker imidlertid kun tyveri fra boligen. En «pluss»-forsikring dekker som oftest tyveri fra uteområde og garasje.

Dersom man ønsker full frihet og ikke vil risikere et stort tap ved tyveri når man er på tur, vil en god reiseforsikring være nok. Har du eller din familie sykler som er kostbare, eksempelvis mer enn 10.000 kroner for hver voksen-sykkel, vil det lønne seg å ha en egen sykkelforsikring, fordi innboforsikring og reiseforsikring har en øvre erstatningsgrense og ganske høy egenandel. Hvor grensen går for å ta en egen sykkelforsikring, er opp til deg, men det lønner seg å ta en ekstra titt på de ulike selskapenes spesifikasjoner.

Store variasjoner

Selve forsikringspremien og typen forsikring man bør har, varierer sterkt fra selskap til selskap. De aller fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom man samler flere typer forsikringer. Ofte er én ekstra forsikring nok til å redusere den samlede premien betraktelig.

Derfor vil det i svært mange tilfeller lønne seg å benytte samme selskap til alle forsikringer, men utover det er variasjonene til dels ekstremt store på hva du betaler, hva du får igjen og hvilken egenandel du må ut med. Også utbetalingsgrense og andre faktorer varierer.

Så, hva er konklusjonen?

Det er vanskelig å gi en entydig konklusjonen ut fra denne oversikten, fordi variasjonene er såpass store i forhold til hvilke forsikringer man har behov for og hvilket selskap man forsikrer andre gjenstander i. Nettstedet forsikringsportalen.no har samlet de fleste og der kan man enkelt gjøre noen undersøkelser i forhold til hva man har behov for.

Likevel: Har man dyre sykler, vil det kunne være lønnsomt å tegne en ekstra verdigjenstandforsikring, der det er mulig. Samtidig er det også helt klart lønnsomt å registrere sykkelen hos Solid Insurance og i tillegg brukte en solid lås eller to.

En ny mulighet for å sikre sykkelen er GPS-sporing, inkludert forsikring. Og en avtale om slik sikring kan være en god løsning.

Back to top
Verified by MonsterInsights