Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Moss og omegn

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøte 2023

Syklistenes landsforening Moss og omegn ønsker hjertelig velkommen til årsmøte.

Tid:
Sted:

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport
6. Regnskap, gjennomgang og godkjenning
7. Presentasjon og valg av styre
8. Oppgaver for styret videre

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 20. april 2022, kl 19.

Agenda Årsmøte 2022

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 stk. til å signere protokoll
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsberetning (sendes ut senes en uke før møtet)
  • Regnskap
  • Aktuelle aktiviteter i 2022
  • Innkomne forslag
  • Valg til styret

Det blir lett bevertning og etter årsmøtet blir det medlemsmøte*  og mingling.

Innspill: Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret, ved Morten Kerr, morten@kerr.no , innen 18. april.

Sted: Byfogd Sandbergs gt. 5, 1532 Moss (lokalane til Frvilligsentalen)

Velkommen

* MEDLEMSMØTE

«Moss i sentrum – hvordan kan næringslivet bidra til økt sykkelandel i byen vår»
Kristin Utakleiv i Moss i sentrum har sagt ja til å komme og holde innlegg med ovennevnte tittel. Det skal diskuteres både rndt handlende og mht anatte med arbeidsplass i sentrum. I tillegg kommer representant fra Moss kommune, slik at man kan tenke høyt rundt muligheter og begrensninger mht kommunen som eier av gateareal o.l.

PS! Er du ikke medlem i SLF, så kan vi ordne innmelding på stedet, eller gjør det nå.

 

Back to top
Verified by MonsterInsights