Skip to Content
Syklistenes Landsforening Trondheim

Høringsuttalelser


2017

 • 10. juli – Innspill fra Syklistene til Rv 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg. Les mer her.
 • 11. januar – Innspill fra Syklistene om reguleringsarbeid for Osloveien 64 og 66 Les mer

2016

 • 31. desember – Øvre Bratsberg massedeponi – innspill fra Syklistene Les mer
 • 2. desember – Leangen stasjon – samrådsmateriale – Innspill fra Syklistenes Landsforening Les mer
 • 25. oktober – Innspill til sak 16/32556-5 Miljøpakken Fv 950 Innfartsparkering Være Les mer
 • 16. august – Lade idrettspark – innspill fra Syklistene Les mer
 • 26. juli – Høringsuttalelse Jakobsli skole Les mer
 • 15. juli – Nidarø detaljregulering – innspill fra Syklistene Les mer
 • 5. juli – Overvik områdereguleringsplan – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 31. mai – Miljøpakken Trinn 3 – kommentarer fra SyklisteneLes mer
 • 24. februar – E6 Ranheim – Værnes, detaljregulering delstrekning Reppekrysset – Væretunnelen – Innspill fra Syklistene Les mer.
 • 09. februar – Miljøpakkens handlingsprogram 2016-19 Høringsutkast – kommentarer fra Syklistene Les mer.

2015

 • 31. august – Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 20. Juli – Klage på vedtak – Lund Østre Trinn 2 – fra Syklistene Les mer
 • 03. Juli – Planprogram for Overvik – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 04. Juli – Strandveien 77 (Nyhavna Øvre) – kommentarer fra Syklliistene Les mer
 • 04. juli – Planprogram for Rotvoll Øvre – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 20. mars – Peder Myhres veg 2 – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 30. januar – Utredning av alternative konsept for Elgeseter gate – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 26. januar – Miljøpakkens handlingsprogram 2015-18 Høringsutkast – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 22. januar – Detaljreguleringsplan for Lade idrettspark – Innspill fra Syklistene Les mer
 • 10. januar – Leangen senterområde B5B6, detaljregulering – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 5. januar – Del av Moholt studentby, detaljregulering – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 4. januar – Granåsen Gård – vestre del – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 2. januar – Lund Østre – Innspill fra Syklistene Les mer

2014

 • 8. desember – Uttalelse om Gamle Bybro fra Syklistene Les mer
 • 5. september – Fv910 Innherredsveien – Innspill fra SLF ved oppstart av reguleringsarbeid for strekningen Saxenborg alle – Stadsing Dahls gt Les mer
 • 15. august – Ny vegforbindelse mellom Heimdalsvegen og Industriveien – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 14. august – Kommuneplanmelding for byutvikling, arbeidsprogram – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 5. august – Planprogram Rv 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg – innspill fra Syklistene Les mer
 • 4. mars – Tempe, Valøya og Sluppen, områderegulering – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 1. mars – Brundalen barneskole – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 20. februar – Falkenborgveien 36 – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 20. februar – Lillebyområdet B1og B2, detaljregulering – kommentarer fra Syklistene Les mer
 • 20. februar – Sykkelekspressveg innfart øst, delstrekning øst – kommentarer fra Syklistene Les mer

2013

 • 10. desember – Planprosjekt E6 Ranheim – Værnes – uttalelse fra SLF Les mer
 • 6. september – TMV-odden – uttalelse fra SLF Les mer
 • 30. august – Brundalsforbindelsen justert – uttalelse fra SLF Les mer
 • 8. august – E6 Klett – Storler – uttalelse fra Syklistene Les mer
 • 28. mai – Prioritering av Miljøpakkens prosjekter 2014 Les mer
 • 14. mai – Oppstart reguleringsplan Innherredsveien Les mer
 • 6. mai – Planprogram dobbeltspor Trondheim S – Stjørdal Les mer. Les også fellesuttalelse fra FNF.
 • 2. mai – Reppe-Vikåsen, ny vegforbindelse Les mer.
 • 25. april – Planprogram for Elgeseter gate Les mer.
 • 24. april – Fv 704 Sandmoen – Tulluan Les mer.
 • 7. april – Jonsvannsveien, kollektivfelt over Moholtsletta, detaljregulering Les mer.
 • 28. februar – Brundalforbindelsen, detaljregulering Les mer.

2012

 • 15. november – Asbjørnsens gate og Tyholtveien, detaljregulering. Les mer
 • 1. november – Områderegulering for Lilleby. Les mer
 • 10. oktober – Gatebruksplan Innherredsveien.Les mer
 • 30. august – Kommunedelens arealplan 2012-2024. Les mer
 • 30. august/10. april – Gang- og sykkelveg langs Heimdalsveien. Les mer
 • 10. august – Områdeplan for Leangen senterområde. Les mer
 • 10. juni – Strindvegen kollektivfelt og sykkelveg med fortau. Les mer
 • 11. april – Miljøpakkens trinn 2 bør satse mer på sykkel. Les mer
 • 16. februar – Brundalsforbindelsen – forslag til planprogram. Les mer

2011

 • 14. desember – Brundalsforbindelsen. Les mer
 • 2. desember – Marienborg-søndre del. Les mer
 • 15. november – SLF kritisk til KVU Trondheim – Steinkjer. Les mer
 • 3. november – RV 706 Osloveien – Stavne, gang- og sykkelveg. Les mer
 • 24. oktober – Reguleringsplan E6 ved Presthusvegen, kryssing for gående og syklende. Les mer
 • 24. august – Bratsbergvegen 23. Les mer
 • 29. juli – Ny logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Les mer
 • 30. juni – Omkjøringsvegen/søndre del av Haakon VIIs gate. Les mer
 • 25. mai – Presthusområdet på Ranheim – bussdepot m.m. Les mer
 • 2. mai – Forslag til kommunal fartsdempingspolicy i kollektivtrase. Les mer
 • 29. april – SLF kritisk til kollektivfelt i nedre del av Strindvegen – “Bedre å gjøre Høgskoleringen om til kollektivgate”. Les mer
 • 27. januar – Østmarkveien 2 og 4 (lokalsenter Lade). Les mer

2010

 • 10. desember – Sandmoen, detaljregulering for kollektivanlegg. Les mer
 • 6. desember – Sluppen-Stavne: SLF kritisk til konsekvensutredningen.  Les mer
Back to top
Verified by MonsterInsights