Skip to Content

Den nasjonale sykkelkonferansen 2018

4.–5. juni 2018 ble Den nasjonale sykkelkonferansen arrangert i Sarpsborg og Fredrikstad. Den nasjonale sykkelkonferansen er den viktigste og største møteplassen for alle som jobber med sykkel- og byutvikling i Norge, med bidragsytere fra inn- og utland. I 2018 var det over 30 ulike foredrag. Gå til «Presentasjoner» nedenfor for å oppdatere deg på disse foredragene og streamingene.


Siste nytt fra Den nasjonale sykkelkonferansen

Hvilken rolle vil sykkelen få i morgendagens transportsystem?

Årets sykkelkonferanse vil sette søkelys på sykkel som transportmiddel og som et sentralt virkemiddel til å nå nasjonale og regionale helse- og klimamål. Konferansen arrangeres hvert annet år, og er den niende som gjennomføres etter år 2000.

Dette blir den viktigste møteplassen i 2018 for alle som arbeider med å fremme sykling i Norge. Programmet for konferansen vil vektlegge sentrale sider ved sykling og samferdsel, med fokus på aktuelle tema i blant annet Nasjonal transportplan. Konferansen vil sette søkelys på arbeidet som gjøres for å legge til rette for sykling i Norge, med vekt på utvikling av sammenhengende vegnett for sykling i tettsteder og byer. Les mer om programmet her: Program

Best practice

Gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing blir presentert på konferansen. Teknologiutvikling og miljøkrav gjør at Norge og verden nå står på trappene til det som kan betegnes som en transportrevolusjon. Smart cities, lavutslippsamfunnet og selvkjørende kjøretøy er noen av driverne bak de store endringene som er nært forestående.

Velg mellom mer enn 30 ulike inspirerende foredrag

På konferansen vil det bli gjennomført hovedsesjoner for alle, samt et stort utvalg av parallellsesjoner med ulik tematikk, slik at deltagere velger det som er mest relevant.

For at nasjonale mål for sykkelandel skal innfris, må nye grupper velge sykkel som transportmiddel i hverdagen. Flere kvinner, yngre og eldre må føle seg trygge nok til å velge sykkel foran alternativ transport. Sykkel er eneste helsefremmende transportmiddel, og daglig sykling er en av de beste investeringer man kan gjøre for egen helse. Hvordan er situasjonen i dag, og hvilke virkemidler benyttes for at dette skal skje? Les mer om programmet her.

 

  • Meld deg på sykkelkonferansen i dag – gå til påmelding!

 

Hvor skal konferanse være?

Hotellet for årets konferanse er Quality Hotel Sarpsborg. Vertskapskommunene Fredrikstad og Sarpsborg har mål om å tilrettelegge for «den beste sykkelkonferansen ever». Kommunene vil vise frem noen av de fineste attraksjonene i området.

Sykkeltilrettelegging står sentralt. Det blir også tilbud om guidet sykkeltur i Fredrikstad. Det vil bli holdt en festmiddag i Fredrikstad by mandag kveld. Hotellet ligger vis-à-vis det flotte opplevelsessenteret Inspiria, som har tilrettelagt et utendørs sykkelanlegg.

Overnatting

Overnatting 4.-5. juni kr 1050,–/1150,–
Overnatting 3.-4. juni kr 790,–

Bestilles direktet til hotellet med kode “sykkel2018”booking.sarpsborg@choice.no

Du blir kontaktet av oss etter vi har mottatt påmeldingen!

Back to top
Verified by MonsterInsights