Skip to Content

Foredragsholdere

På den nasjonale sykkelkonferansen vil du høre mange dyktige foredragsholdere fra inn- og utland. Vi har satt sammen et variert program av foredrag som vil gi deg inspirasjon og kunnskap fra de beste i bransjen.


Lucy Saunders
Direktør i Healthy Streets, spesialist innen folkehelse

Lucy Saunders har utviklet Healthy Streets™, et evidensbasert rammeverk for beslutningstaking på alle nivåer for å legge til rette for folkehelse i bytransporten, offentlige rom og planleggingsprosesser. Hennes sterkt innflytelsesrike arbeid satte folkehelse i kjernen av bypolitikken i London, der Healthy Streets™ ble rammen for ordførerens 25-årige transportstrategi og en del av alle hans lovpålagte strategier. Den er også en pilar i den strategiske planen for London.

Lucy har jobbet med å kombinere helse og byplanlegging i over 10 år og er dyktig i å skreddersy retningslinjer og verktøy for å fremme brede helsefordeler. Hun ble i 2015 tildelt prisen Transport Planner of the Year av Transport Planning Society.

 

Rachel Aldred
Dosent ved University of Westminister og direktør i Active Travel Academy

Rachel Aldred har over ti års erfaring fra forskning på aktiv transport. Aldred har bidratt til dette feltet ved blant annet studier på nesten-ulykker og undervisning i hvordan tilrettelegge for aktiv transport. I 2019 ble hun direktør i Active Travel Academy, et akademi ved universitetet som jobber med forskning, undervisning og kunnskapsutveksling knyttet til aktiv mobilitet.

Hun har vunnet flere priser. Hennes Near Miss-prosjekt ble tildelt prisen Beste sykkelinitiativ 2015 av Total Women’s Cycling. Fra 2012-2018 var hun tillitskvinne for London Cycling Campaign.

 

 

Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

Klaus Bondam har siden 2014 vært direktør i Cyklistforbundet, der han jobber for å forbedre sykkelforholdene i Danmark. Han har en omfattende karriere med utspring i skuespilleryrket, til borgermester for Teknikk- og Miljøforvaltningen i København og flere års erfaring fra politisk ledelse.

Arbeidet hans tar utgangspunkt i å gjøre sykkelen til et likeverdig transportmiddel og dermed kunne skape større intermodalitet. Slik vil han sikre at flest mulig destinasjoner i Danmark kan nås på sykkel – uten omkjøringer. I løpet av årene som politiker bidro Klaus til å etablere Købehavn som en «gamechanger» på den internasjonale sykkelscenen med noen av de beste forholdene for syklistene.

 

 

Henrik Syse
Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), filosof og foredragsholder

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere med bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. Han er mest kjent for sine foredrag knyttet til etiske og filosofiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor. Han har som mål å kombinere det prinsipielle og det hverdagslige, det dypt filosofiske og det like dypt menneskelige – og ikke minst, når det er mulig, det alvorlige og det morsomme.

Som foredragsholder tilpasser han sin kompetanse så nær som mulig til det som det er ønske om. Han holder foredrag om temaer som yrkesetikk, ledelse og mellommenneskelige møter, men også samfunnsansvar og internasjonal politikk.

 

 

Stein Ørn
Leder for forskningsstudiet NEEDED, overlege v/ Stavanger Universitetssykehus

Stein Ørn overlege ved kardiologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus og har spesialisering i indremedisin og hjertesykdommer. Han er leder for NEEDED – en forskningsstudie som undersøker hvordan mosjonsidrett påvirker kroppen på lang og kort sikt, og tester hva som skjer med kroppen under høy-intensitets fysisk aktivitet.

Stein Ørn er foruten å være hjertelege og professor, trener og stefar for en av Norges fremste sykkelutøvere, Alexander Kristoff. Han har også i en årrekke vært trener i Stavanger Sykleklubb og lege for sykkellandslaget.

 

 

Louise Böhler
Turistsjef i German Cyclists’ Association ADFC e.V

Som turistsjef er Louise Böhler ansvarlig for lobby- og komitéarbeidet i turismen, samt utviklingssamarbeid med partnere i reiselivssektoren. Hun er også involvert i den strategiske utviklingen av turismeprodukter, som blant annet «Discover Germany by Bike»-guiden og klassifiseringen og sertifiseringen av ADFC-kvalitetssikrede sykkelruter og sykkelferie-områder.

Siden 2018 har hun vært rådsmedlem i EuroVelo der hun også arbeider med den strategiske utviklingen av EuroVelo. Hun har fra tidligere jobbet for en regional reiselivsorganisasjon innen sykkelturisme.

 

 

 

Andre foredragsholdere:

Espen Strand Henriksen
Mobilitetsutvikler for Kolumbus.

Petter Meeg
Prosjektleder sykkelparkering for Bymiljøetaten, Oslo kommune

Einar Grieg
Sykkelsjef for Bergen kommune

Heidi Tomten
Avdelingsleder for sykkel og gange i Bymiljøetaten, Oslo kommune

Haaken Christensen
Fagspesialist for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge

Marit Espeland
Innlandet fylkeskommune og tidligere nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen

Martti Tulenheimo
Chief Specialist for the Finnish Cyclists’ Federation

Fredrik Nårstad Jensen
Samferdselsrådgiver i Norconsult

Erik Tetteroo
Utvikler av HOD og mobilitets- og byplanleggingskonsulent i APPM

Ray Pritchard
Forsker ved NORCE

Christoffer Olavsson Evju
Byplanlegger og prosessleder i Norconsult

Roar Børresen
Seksjonsleder i Stavanger kommune

Aslak Fyhri
Forsker ved Transportøkonomisk Institutt, TØI

Trond Berget
Seniorrådgiver i Asplan Viak og initiativtaker til Sykkelbynettverket

Christian Topstad
Folkehallen

Roy Hegreberg
Daglig leder for Hammer-rittet og Tour des Fjords

Lin Knarvik
Hverdagssyklist

Lotte Frost
Leder for Sykkelvennlig Arbeidsplass i SLF

Stian Lobben
Fastlege og forsker ved Universitetet i Bergen

Ranveig Falch
Pårørende etter blindsoneulykke

Tineke de Jong
Forsker ved Transportøkonomisk Institutt, TØI

Mats Larsen
Fagsjef i Syklistenes Landsforening

Gunn-Rita Dahle Flesjå
Tidligere OL-vinner i terrengsykling

Johan Kaggestad
Toppidrettstrener og TV-kommentator

Richard Liodden Sanders
Fagansvarlig sykkel Miljøpakken, Trondheim kommune

Holger Pansch
Prosjektleder Stavanger kommune

Back to top