Skip to Content

Foredragsholdere

Med erfaringer fra København, Tyskland og London vil våre 5 hoved-foredragsholdere inspirere deg til hvordan vi kan skape mer levende byer, steder og samfunn og hvilken gevinst dette har for miljø og helse.


Lucy Saunders
Direktør i Healthy Streets, spesialist innen folkehelse

Lucy Saunders har utviklet Healthy Streets™, et evidensbasert rammeverk for beslutningstaking på alle nivåer for å legge til rette for folkehelse i bytransporten, offentlige rom og planleggingsprosesser. Hennes sterkt innflytelsesrike arbeid satte folkehelse i kjernen av bypolitikken i London, der Healthy Streets™ ble rammen for ordførerens 25-årige transportstrategi og en del av alle hans lovpålagte strategier. Den er også en pilar i den strategiske planen for London.

Lucy har jobbet med å kombinere helse og byplanlegging i over 10 år og er dyktig i å skreddersy retningslinjer og verktøy for å fremme brede helsefordeler. Hun ble i 2015 tildelt prisen Transport Planner of the Year av Transport Planning Society.

 

Klaus Bondam
Direktør i Cyklistforbundet

Klaus Bondam har siden 2014 vært direktør i Cyklistforbundet, der han jobber for å forbedre sykkelforholdene i Danmark. Han har en omfattende karriere med utspring i skuespilleryrket, til borgermester for Teknikk- og Miljøforvaltningen i København og flere års erfaring fra politisk ledelse.

Arbeidet hans tar utgangspunkt i å gjøre sykkelen til et likeverdig transportmiddel og dermed kunne skape større intermodalitet. Slik vil han sikre at flest mulig destinasjoner i Danmark kan nås på sykkel – uten omkjøringer. I løpet av årene som politiker bidro Klaus til å etablere Købehavn som en «gamechanger» på den internasjonale sykkelscenen med noen av de beste forholdene for syklistene.

 

Henrik Syse
Seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO), filosof og foredragsholder

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere med bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. Han er mest kjent for sine foredrag knyttet til etiske og filosofiske temaer, både i næringslivet og i offentlig sektor. Han har som mål å kombinere det prinsipielle og det hverdagslige, det dypt filosofiske og det like dypt menneskelige – og ikke minst, når det er mulig, det alvorlige og det morsomme.

Som foredragsholder tilpasser han sin kompetanse så nær som mulig til det som det er ønske om. Han holder foredrag om temaer som yrkesetikk, ledelse og mellommenneskelige møter, men også samfunnsansvar og internasjonal politikk.

 

Stein Ørn
Leder for forskningsstudiet NEEDED, overlege v/ Stavanger Universitetssykehus

Stein Ørn overlege ved kardiologisk avdeling på Stavanger Universitetssykehus og har spesialisering i indremedisin og hjertesykdommer. Han er leder for NEEDED – en forskningsstudie som undersøker hvordan mosjonsidrett påvirker kroppen på lang og kort sikt, og tester hva som skjer med kroppen under høy-intensitets fysisk aktivitet.

Stein Ørn er foruten å være hjertelege og professor, trener og stefar for en av Norges fremste sykkelutøvere, Alexander Kristoff. Han har også i en årrekke vært trener i Stavanger Sykleklubb og lege for sykkellandslaget.

 

Louise Böhler
Turistsjef i German Cyclists’ Association ADFC e.V

Som turistsjef er Louise Böhler ansvarlig for lobby- og komitéarbeidet i turismen, samt utviklingssamarbeid med partnere i reiselivssektoren. Hun er også involvert i den strategiske utviklingen av turismeprodukter, som blant annet «Discover Germany by Bike»-guiden og klassifiseringen og sertifiseringen av ADFC-kvalitetssikrede sykkelruter og sykkelferie-områder.

Siden 2018 har hun vært rådsmedlem i EuroVelo der hun også arbeider med den strategiske utviklingen av EuroVelo. Hun har fra tidligere jobbet for en regional reiselivsorganisasjon innen sykkelturisme.

Back to top