Skip to Content

Sykkelkonferanser siden 1991

Den nasjonale sykkelkonferansen arrangeres annethvert år av Syklistenes Landsforbund, og er den viktigste og største møteplassen for alle som arbeider med sykkel- og byutvikling. Våre sykkelkonferanser samler viktige bidragsytere fra inn- og utland, og på den måten bidrar den til å diskutere og løfte opp viktige temaer rundt sykkel som transportmiddel.


Lurer du på hvordan det gikk med forrige sykkelkonferanse?
Se foredragene fra Sykkelkonferansen 2018 her.

 

• Tidlig på 90-tallet ble det etablert et prosjekt med to pilotbyer som sykkelbyer, Tønsberg og Sandnes, i regi av Statens vegvesen og Miljøverndepartementet. Nasjonale sykkelkonferanser ble arrangert i Tønsberg i 1991, Sandnes i 1992, Lillehammer i 1993 og Trondheim i 1995. Syklistenes Landsforening (SLF) var aktiv ved alle disse konferansene.

• Disse konferansene var viktige møteplasser for alle som arbeidet med å legge til rette for sykling. Sentrale samferdselspolitikere og -myndigheter deltok, og på den måten bidro konferansene til at sykkeltrafikken ble løftet fram på nasjonalt nivå.

• I 1998 ble den første og hittil eneste internasjonale sykkelkonferansen arrangert i Norge, Velo Borealis. Den ble holdt i Trondheim og var i regi av Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune, veivesenet og SLF. Den samlet 250 deltakere, i hovedsak fra Europa, men også fra Afrika og Sør-Amerika.

• I 2001 tok SLF initiativ til en nasjonal sykkelkonferanse i Drammen. Konferansen ble arrangert året etter, i tett samarbeid med kommunen, Buskerud fylkeskommune og veivesenet. For første gang var helse og samfunnsøkonomisk nytte av å legge til rette for sykling på dagsordenen, temaer som har stått sentralt i debatten og argumentasjonen siden.

• Siden har Syklistenes Landsforening arrangert nasjonale sykkelkonferanser hvert annet år i samarbeid med veivesenet, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune og fylkeskommune i følgende byer: Kristiansand (2004), Stavanger (2006), Kongsberg (2008), Bergen (2010), Trondheim (2012), Oslo (2014), Tromsø (2016) og Sarpsborg og Fredrikstad (2018).

• Den nasjonale sykkelkonferansen 2020 skulle opprinnelig vært avholdt i Stavanger i mai 2020. Den ble først utsatt på grunn av koronasituasjonen i Norge og erstattet med en digital sykkelkonferanse. Heller ikke i 2021 lot det seg gjøre å holde konferansen, som til slutt ble avlyst.

• Den nasjonale sykkelkonferansen 2022 blir holdt i Hamar 12.–13. september 2022. Innlandet fylkeskommune er vertskap. Tildelingen av konferansen bygger på en søknad utarbeidet i fellesskap med Syklistforeningen Hamar, Visit Hamarregionen, Hamar kommune, Stange kommune, Løten kommune og Ottestad IL Sykkel.

Back to top