Skip to Content

Tips og råd – innspirasjonsside

Plukk og miks!

På denne siden finner du inspirasjon til ulike måter å jobbe med sykkel og aktiv reise på!
Bonusen ved å velge dette som tema i barnehagen er at dere automatisk også jobber inn mot mange felt i Rammeplanen, som livsmestring, nærmiljø, motorisk utvikling, bærekraft og helse.


Temaer for observasjonsoppgaver barna kan gjøre på vei til og fra
barnehagen.

Tips: Det er engasjerende for barna om dere gjør dem selv også!

Om dere ønsker å bruke en eller flere av eksemplene kan dere gjøre det på denne
måten:

Velg en observasjonsoppgave fra valgt tema.

Har dere valgt tema Farger,
og velger undertema Hvilke farger er det på himmelen? kan presentasjonen for barna
f.eks. se slik ut: «Denne uken skal vi se på fargene på himmelen. Hvilken farge har den
om morgenen, og hvilken farge har den ved henting? Kanskje fargen også forandrer seg
i løpet av uken?»

Det er lurt å ta notater av observasjonene i neste samling så dere husker hva de sa og
har sammenligningsgrunnlag til neste samling igjen. Dette er også en god anledning til å implementere andre områder dere jobber med på.

Dere kan henge valgt tema opp i gangen for påminnelse.

Tema: Vær
• Er det kaldt eller varmt ute?
• Er det vått, glatt, fuktig eller tørt ute?
• Er bakken mørk eller lys i dag?
• Er bakken våt eller tørr i dag?
• Lager været lyder i dag? (F.eks. lyden av vind, lyden av regn, lyden av torden.)

Tema: Vinter
• Ser du spor i snøen?
• Lukter vinter annerledes enn høst? Hva lukter den?
• Er bakken glatt?
• Er det busker eller trær som har beholdt bladene sine?

Tema: Dyr
• Hvilke dyr ser du på veien?
• Ser du flest dyr i trærne, på bakken eller på himmelen?
• Lager dyrene lyder, i så fall hvilke?

Tema: Småkryp og insekter (mer aktuelt gjennom sommerhalvåret)
• Ser du noen småkryp på bakken?
• Ser du noen insekter i lufta?
• Ser du spor etter insekter eller småkryp? (Det kan f.eks. være maurtue, snegleslim
eller spindelvev.)

Tema: Trafikk
• Hvor mange syklister ser du på veien?
• Hvor mange gående ser du på veien?
• Hvor mange barnevogner ser du på veien?
• Hvor mange busser ser du på veien?

Tema: Farger
• Ser du noe gult? I så fall hva?
• Hvor mange blå biler ser du? (Her kan barna også velge en farge
på bilen selv de skal se etter.)
• Hvilke farger har husene på veien?
• Hvilken farge er det på bakken?
• Hvilke farger er det på himmelen?

Tema: Lyder
• Er det noen dyr på veien som lager lyd?
• Lager alle biler samme lyd, eller er det forskjell på lydene?
• Lager sykler lyder?
• Lager mennesker forskjellig lyd når de går?
• Lager trafikklysene lyd?

 

Sykkelens historie
Ivrige barn fra Ørebekk barnehage lærer om sykkelens historie. (Foto: Morten Obbink)

Sykkelens historie – en kort innføring for barn

Karl Drais, eller Karl Friedrich Christian Ludwig Freiherr Drais von Sauerbronn, var en gutt som ble født for nesten 250 år siden i Tyskland.

På den tiden var ikke biler oppfunnet enda, og man gikk eller brukte hest og kjerre når man skulle steder.

Karl var en gutt med mange interesser, og han ble oppfinner.

En oppfinner er en som finner opp ting, og de største oppfinnelsene har ofte kommet fordi man trenger noe som ikke finnes fra før.

I Indonesia som er veldig veldig langt herfra, og langt fra der Karl bodde var det et vulkanutbrudd. Det gjorde sånn at vintrene her i Europa ble ekstra lange, og det gjorde også at det var vanskelig å dyrke korn og grønsaker. Vi vet at biler trenger strøm om det er el-bil, eller bensin eller diesel for å kunne kjøre, og hester som var et populært transportmiddel trenger høy og grønsaker.

Fordi man ikke kunne dyrke mat til hestene kunne man ikke bruke hestene like mye som før. Og det var da Karl fikk en idè! Han ville lage en hesteløs vogn som ble drevet av vår egen muskelkraft.

Det var noen oppfinnere før han som hadde funnet opp noe som lignet Karls oppfinnelse, men Karls oppfinnelse var enkel å lage og å bruke. Denne sykkelen hadde ikke pedaler og heller ikke bremser. Hva skjer når man ikke har bremser? Jo da er det større sjanse for ulykker. Men med Karls sykkel skjønte man at ved hjelp av to hjul så kom man seg mye fortere steder. Karl kalte den for «laufmaschine» som betyr løpemaskin på norsk. Den og andre tidlige sykler ble også kalt velosipeder.

Er det noen her som har prøvd løpesykkel eller balansesykkel? Det er egentlig oppfinnelsen til Karl!

Over 40 år senere ble sykkelen med pedaler vanlig, og også sykler med veldig stort forhjul. De ble kalt for «Veltepetter» fordi de veltet så mye. 30 år etter det igjen kom sykkeltypen som er vanlig i dag.

Tankekart
Barn i Ørebekk barnehage (Foto: Morten Obbink)

Tankekart

Tankekart er en bra metode for å skape engasjement hos barna på. På bildet over jobbet vi med hva en drømmesykkel er og kan være. Andre forslag kan være å ha tankekart om hva som er en morsom reisevei, morsomme måter å komme seg til barnehagen på, hvordan gjøre uteplassen sykkelvennlig osv.

Hvordan gjør man det?

Skriv opp hva som skal tenkes rundt i midten av et stort ark eller på en tavle. Be barna komme med innspill. (Det går ofte tregt i starten, men når alle har fått tenkt litt kommer det som regel mange gode innspill.)

Etterpå kan man ha en workshop der man f.eks. tegner ideene sine, eller lager dem i plastelina. Når dere er ferdig kan tankekartet henges opp på en vegg med tegningene eller figurene under.

Sykkelleker
Barn i sykkellek (Foto: Morten Obbink)

Sykkelleker i barnehagen

Hensikten med sykkelleker er at barna skal bli trygge på sykkel og etter hvert i trafikken mens de har det gøy!

Man kan bruke egne sykler av alle slag eller barnehagens egne. Fokuset skal være å ha det moro sammen, så kommer ferdighetene av seg selv.

Last ned sykkelheftet over!

Back to top