Skip to Content

Elsykkelkurs for deg over 55

Bli med!


Klikk her for å melde deg på kurs.

Syklistenes Landsforening har med støtte fra Oslo kommune utviklet et eget elsykkelkurs for deg over 60 år. Kurset er gratis. I kurset får du:

 • Innføring i trafikkregler for syklister
 • Kjennskap til elsykkelens tekniske oppbygning og hvilke formelle krav som stilles til elsykkelen
 • Råd om praktisk håndtering
 • Praktisk opplæring og ferdighetstrening på elsykkel

For å bli med som deltaker, må du kunne sykle og være i tilstrekkelig fysisk form til å gjennomføre to kursdager på rundt fire timer hver dag. Dag 1 er teori, og dag 2 er praktisk opplæring i elsykling. Du trenger ikke egen elsykkel eller egen hjelm. Kurset er tilpasset aldersgruppen. Vi vektlegger opplevelse av mestring og sykkelglede.

Bakgrunn for kurset

Med støtte fra Oslo kommune, kartla Syklistenes Landsforening i 2018 behov og etterspørsel for elsykkelkurs i målgruppen 60 år og oppover. Kartleggingen viste at det var mange som ønsket et slikt kurs.

Kurset er utviklet for å styrke mobiliteten og helsen til de over 55 år. Vi ønsker å bidra til dette, samtidig som vi styrker trafikksikkerheten til denne gruppen.

Smarte elsyklister … (klikk her for tips)
 • Blir trygge på elsykkelen et rolig sted før de sykler i trafikken
 • Sørger for at elsykkelen er i god stand
 • Sørger for at elsykkelen følger de tekniske kravene
 • Er synlige i trafikken
 • Gir tydelige tegn
 • Ser andre trafikanter i øynene
 • Tilpasser farten til forholdene
 • Lytter til trafikken, ikke musikken
 • Venter på grønt
 • Gir fotgjengerne førsterett på fortauet
 • Bruker lys i mørket
 • Bruker hjelm

Inntil videre gjennomføres kursene digitalt.

DAG 1: TEORI

 • Kort introduksjon
  Elsykling i Norge – utvikling
  Bakgrunn for kurset.
 • Runde i rommet
  Vi snakker sammen om hvilke forventninger vi har til kurset og dagene
 • Trafikkregler for syklister
 • Tekniske krav til elsykkel
 • Utfordringer og trafikksikkerhet for elsyklister
 • Presentasjon av ulike elsykkelmodeller
  Kaffe og noe å spise.
 • Praktiske tips
  Hva må man tenke på før man kjøper?
  Lading, oppbevaring, låsing, praktisk håndtering og vedlikehold.

DAG 2: PRAKTISK

 • Felles
  Enkel utprøving og justering av sykler
 • Felles
  Sykkelløype/enkel ferdighetstrening
 • Felles
  Spørsmål, oppsummering og tilbakemeldinger
  Kaffe og noe å spise
 • Sykkeltur i nærområdet
  Kursdeltakerne deles i to grupper etter ferdighetsnivå og erfaring.
  – Gruppe 1: «Avansert». Blandet trafikk i rolige gater mm.
  – Gruppe 2: «Lett». Tur på separerte anlegg som gang- og sykkelvei, fortau mm. Sikker kryssing av vei.

Meld din interesse for å delta på kurs

Vi tar kontakt når vi setter opp nye kurs.

  Fyll inn e-post og/eller telefonnummer:

  Back to top
  Verified by MonsterInsights