Skip to Content

Grønne sykkelruter – Bergen

Grønne sykkelruter er et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening som har kartlagt 61 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de ni største byområdene i landet. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre, traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene.


Mellom Bergens trange fjell er det ingen selvfølge å finne fine sykkelmuligheter uten for mye biltrafikk. Men byen har sine sykkelperler og vi anbefaler syv grønne ruter, som kan brukes dels som pendlerruter, dels som en sykkel- eller naturopplevelse i seg selv.

Følger du traseen til den nedlagte Vosse- og Osbanen, kan du sykle nesten to flate mil fra E39 ved Kalandsvannet inn til Bergen. Fra Løvstien og Fjellveien får du flott utstkt, mens turen fra Fyllingsdalen til Laksevåg går på snarveien gjennom Kanadaskogen. Fra den nye Småpuddenbroen kan du via Nygårdsparken komme deg nesten bilfritt til Fløenstien på nordsiden av Store Lungegårdsvann.

Back to top