Skip to Content

Grønne sykkelruter – Drammen

Grønne sykkelruter et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening som har kartlagt 61 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de ni største byene i landet. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre – traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene.


Drammen og omegn er generelt lett å sykle i. Tre av de grønne sykkelrutene i byen er lagt til flate, trygge og familievennlige turveier langs Drammenselva. Den gamle Lierbanen inn mot Brakerøya er en rask og trygg måte å komme seg inn til Drammen nordfra. Fra Austad og nordover inn mot sentrum er det en rask, attraktiv sykkelrute gjennom store grøntdrag.

Back to top
Verified by MonsterInsights