Skip to Content

Grønne sykkelruter – Grenland

Grønne sykkelruter et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening som har kartlagt 61 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de ni største byene i landet. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre – traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene.


De grønne rutene i Grenland har hovedtyngden rundt Skien og Skienselva. Fra Bakkestranda i Skien sentrum kan man sykle bilfritt opp Lundedalen og Mælen. Videre kan man sykle nordover til badeplassen ved Slettevannet på veier med veldig lite biltrafikk. Kulturstien ved Skotfoss er en kort og bilfri runde som inneholder masse industrihistorie.

Back to top
Verified by MonsterInsights