Skip to Content

Grønne sykkelruter – Oslo

Grønne sykkelruter er et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening som har kartlagt 61 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de ni største byområdene i landet. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre, traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene.


Hva med å parkere bilen en dag og prøve sykkelen gjennom en av Oslos mange, frodige grøntdrag? De grønne sykkelrutene i Oslo går langs elver, innsjøer og idrettsanlegg, gjennom parker og større eller mindre skogholt.

Prøver du noen av byens 19 grønne sykkelruter, tror vi du vil bli overrasket over hvor fine, fredelige og trygge sykkelmuligheter som finnes. De grønne sykkelrutene er i hovedsak veldig lette, og flere kan sykles av barn fra 6–7 års alder.

Back to top
Verified by MonsterInsights