Skip to Content

Grønne sykkelruter – Tromsø

Grønne sykkelruter et prosjekt i regi av Syklistenes Landsforening som har kartlagt 61 naturpregede og trygge sykkeltraseer i de ni største byene i landet, samt Tromsø. Dette er "opplevelses-alternativer" for blant annet pendlere, familier og eldre – traseer hvor du kan komme unna støyen og stresset fra bilveiene.


Back to top
Verified by MonsterInsights