Skip to Content

Sertifiseringsprosessen


Hva kartlegges i sertifiseringsprosessen?

Trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester, ledelse og incentiver er noen av områdene som kartlegges. Til sammen er det rundt 50 indikatorer, som sammen med en digital reisevaneundersøkelse gir grunnlaget for en rapport som beskriver forholdene for tilrettelegging hos bedriften, og rådgivning med konkrete nye tiltak blir gitt. Avhengig av resultatene kan bedriften oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering.

Prosessen i 6 steg

Kontakt
Sertifiseringsprosessen avtales og planlegges. Arbeidsplassen velger en kontaktperson for Syklistenes Landsforening.

Reisevaneundersøkelse
Ansattes reisevaner til arbeid, oppfattelse av virksomhetens tilrettelegging for sykling, forslag til forbedringer samt motivasjon for å endre transportvanene kartlegges gjennom en nettbasert reisevaneundersøkelse. SLF sender ut denne, og den tar under 10 minutter å svare på.

Befaring
Gjennomføres av SLFs rådgiver og kontaktperson på arbeidsplassen. Tar ca 1 – 1,5 time og legger grunnlaget for rapporten som SLF utarbeider. Fasiliteter for sykkel (parkering m.m.) og for syklister (garderobe m.m.) vurderes. I tillegg kartlegges arbeidsplassens sykkelsatsing for øvrig (ledelse, insentiver, kommunikasjon, tjenester etc.).

Rapport
Basert på resultater fra reisevaneundersøkelse og befaring utarbeides en rapport for virksomheten. Rapporten gir en utførlig kartlegging av forhold som er avgjørende for at virksomhetens ansatte skal velge sykkelen som transportmiddel til arbeid.  Rapporten gir også nyttige og konkrete tips til mulige forbedringstiltak.

Rådgivning
Virksomheten kan benytte seg av et gitt antall årlige rådgivningstimer (inkludert i serviceavgiften) fra SLF for å bedre sykkelvennligheten på arbeidsplassen.

Sertifikat
Virksomheten mottar rapporten  sammen med fysisk og digitalt sertifikat, samt logomateriell. Basert på oppnådde poeng, tildeles gull-, sølv-, eller bronsesertifisering.

 

Utvikling av sertifiseringsordningen

I utviklingen av Sykkelvennlig arbeidsplass har Syklistenes Landsforening samarbeidet med forsikringsselskapet If og senere gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med FutureBuilt og kommunene Asker, Bærum, Drammen og Oslo. Høsten 2016 ble det foretatt pilotsertifisering på åtte arbeidsplasser i disse kommunene. Syklistens Landsforening har brukt pilotprosjektfasen til å etablere et faglig grunnlag for sertifiseringsordningen. 

Kostnader og interessehenvendelse

Kostnadene er basert på antall ansatte i virksomheten. Sertifiseringskostnad dekker fase 1-6 ovenfor. Virksomheter som deltar i ordningen, resertifiseres hvert tredje år.

Årlig servicekostnad er en løpende årlig lisensavgift, som inkluderer blant annet rådgivningstimer og bruk av merkenavnet «Sykkelvennlig arbeidsplass».

Vi gjør egne vurderinger av konsern og kjeder med flere underliggende filialer. Det er også mulig å sertifisere arbeidsplasser i utlandet.

 

Les om de mange fordelene med å bli en Sykkelvennlig arbeidsplass, og meld din interesse for en uforpliktende samtale i dag.

Back to top
Verified by MonsterInsights