Skip to Content

Meld på din skole!

Kontakt oss på vegne av din skole – så tar vi kontakt med deg med mer informasjon om hvordan din skole kan bli sertifisert sykkelvennlig. Ordningen er kostnadsfri – vi gjør dette fordi vi ønsker å støtte skoler som viser at de er villige til å jobbe for at barna være aktive på skoleveien!

  På hvilken måte kan skolene bidra til at flere sykler?

  • Sørge for sikker og tilstrekkelig sykkelparkering tett på skolens hovedinngang
  • Samarbeide tett med foreldrene og FAU om felles budskap om fordelene ved at barna sykler
  • Integrere sykling i undervisningen – sykkellek, trafikkopplæring eller gjennom å delta på ulike sykkelrelaterte kampanjer
  • Inspirere barna til sykling gjennom motiverende sykkelaktiviteter som for eksempel årlig sykkeldag
  Back to top
  Verified by MonsterInsights