Skip to Content
Sykkelbyen Hamar

Sykkelbyen Hamar

Hamar er den ideelle sykkelbyen med 30 000 innbyggere samlet i et kompakt tettsted ved Mjøsa. Kanskje er det derfor byen kan skilte med en av de høyeste sykkelandelene i Norge?


Hamarregionen er et ypperlig område for lange og hyggelige sykkelturer

Hamar er i en rivende utvikling, og fungerer som sentrum for en region med 90 000 mennesker. Det sykkelvennlige landskapet på Hedmarken byr på storgårder, husmannsplasser, brennerier, kultur, historie og matopplevelser. Alt tilgjengelig fra sykkelsetet, rolig langs Mjøstråkk eller i farta på Gylne Gutuer. Påfyll får du både fra lokale brennerier, eller kaffebrennerier.

Som deltaker på Den nasjonale sykkelkonferansen ønsker vertskapet, med Innlandet Fylkeskommune i spissen, å gi deg gode smaksopplevelser i form av både mat og kultur.  Som en del av arrangementet ønsker Hamar kommunene å vise frem noen av de fineste attraksjonene i området. Ettersom sykkeltilrettelegging står sentralt, blir guidet sykkeltur en del av programmet.
Festmiddagen blir holdt i hyggelige lokaler like ved Mjøsa, mandag kveld. Hotellet ligger kun 5 minutters gange fra festlokalet.

Sykkeltilrettelegging i fokus

Byen har ikke bypakker eller sykkelekspressveger, men har gjennom mange år jobbet med tilrettelegging, både i byen, og mellom stasjonsbyene rundt. De fleste av planene er realisert. Likevel har tiden løpt fra det som var aktuelle løsninger i går. Slik sett er Hamar et godt eksempel på norsk sykkelplanlegging, der forventningene er stadig økende, og flere planer er under arbeid:

• Ny mobilitetsplan for Hamar med sykkel i fokus. Gehl arkitekter som rådgivere. Gehl med Hamar som case vil også være en ypperlig sesjon under konferansen.

• Brumunddal legger sykkelløsninger til grunn for alle sine reguleringsplaner og bruker det for å bygge by

• Løten jobber med plan for klimavennlig transport, der sykkel og fortetting står i fokus.

• Innlandet fylkeskommunes strategi for Mjøsbyen ble vedtatt 29.4.2020, der sykkel spiller en viktig rolle

Med sykkel som interesse og og arena for hverdagsglede

Flere ildsjeler og organisasjoner har banet vei for den flotte sykkelkulturen som finnes i Hamarregionene. Hamar Natur og Ungdom har blant annet kjempet for bedre sykkelveier gjennom flere aksjoner i byens gater. Syklistforeningen Hamar og Vang historielag legger til rette for sykkelglede gjennom sin årlige sykkeltur i pinsen. Dette er kanskje et av Norges største arrangementer for tursykling og samler mellom 100 og 200 sykkelglade mennesker. Andre ildsjeler er idrettslaget Ottestad IL som hvert år inviterer sykkeleliten til ritt langs Gylne Gutuer i det smellvakre kulturlandskapet i Stange Vestbygd.

Andre ildsjel-prosjekter innen sykkel er Kriminalomsorgens prosjekt RESYKKEL. Her får brukte sykle nytt liv og merverdi på flere områder. Posjektet gir de innsatte mulighet for et meningsfylt liv, og kompetansehevende arbeid.

Back to top
Verified by MonsterInsights