Skip to Content

Call for papers


Vi etterspør spennende bidrag!

Den nasjonale sykkelkonferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt i Norge.
Har du noe du ønsker å formidle selv eller forslag til spennende foredragsholdere? Syklistforeningen ønsker bidrag til det som skal bli et kunnskapsrik og inspirerende program under sykkelkonferansen som arrangeres på Hamar 12. – 13. september 2022.

 

Temaer:

 • Sykkeltrender – kultur, infrastruktur, sykler
 • Livskvalitet og helse i hvert tråkk
 • Mikromobilitet og de nye transportformene
 • MaaS – Mobility as a Service og sykkelens rolle
 • Turisme og tursykling
 • Nye reisevaner etter pandemien

 

Krav til søknaden:

 • Maks 1 A4-side
 • Navn og kontaktinfo på avsender
 • Beskrivelse av tema, case, foredragsholder
 • Begrunnelse for hvorfor temaet er viktig å belyse på konferansen
 • Referanse til aktuell rapport om temaet hvis dette foreligger

Send ditt forslag til: post@syklistforeningen.no

Frist for innsendelse 31.01.2022

 

 

 

 

 

Back to top