Skip to Content

Jill Warren

Jill Warren kjemper for en grønnere, sunnere og et mer levedyktige lokalsamfunn der sykkelen spiller en helt nødvendig og sentral rolle.


Jill Warren kjemper sykkelens kamp opp mot europeiske politikere og ledere, og krever umiddelbar handling for å unngå en klimakatastrofe.

Som leder for den Europeiske sykkelføderasjonen, European Cyclists’ Federation (ECF) kjemper Jill Warren sykkelens kamp opp mot europeiske politikere og ledere. ECF representerer en europeisk sykkelbevegelse bestående av ulike sykkelforeninger som arbeider mot et felles mål; at det skal legges til rette for mer og bedre sykling i de enkelt landene. En slik sterk og samlende sykkelbevegelsene utnyttes politisk for å fremme sykling som et bærekraftig og sunt transport- og fritidsmiddel.

Et grønnere, sunnere og mer levedyktige lokalsamfunn, står sentralt i Jills’ arbeid. Hun er tydelig på sykkelens sentrale rolle i arbeidet med bærekraftsmålene. Dersom Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet, og dersom vi skal unngå en klimakatastrofe må sykkel som fremkomstmiddel prioriteres, mener hun. Hun er opptatt av hva som kan og må gjøres for å sikre at sykling får økte investeringer og at den får den oppmerksomheten den fortjener.

Jill krever umiddelbar handling fra europeiske ledere til å forplikte seg til konkrete sykkelplaner- og investeringer, og mener det umiddelbart må investeres store beløp, spesielt innen sykkelinfrastruktur. På den måten kan vi muliggjøre og oppmuntre flere mennesker, i alle aldre, til å sykle mer og oftere.

Gå ikke glipp av hennes foredrag om sykkelens bidrag til et grønnere og mer bærekraftig samfunn, og hvordan ulike europeiske storbyer arbeider i denne sammenheng.

 

Meld deg den konferansen – den viktigste og største møteplassen for deg som har sykkel som arbeid, fag- og interessefelt. 

Back to top
Verified by MonsterInsights