Skip to Content

Matti Koistinen

Gjennom omfattende lobbyvirksomhet har den finske Syklistforeningen, Pyöräliitto, med generalsekretær Matti Koistinen i spissen, arbeidet hardt for at en ambisiøs økning i andelen gående og syklende skal innlemmes som et eget mål i regjeringens nasjonale planer.


Generalsekretær Matti Koistinen i den finske syklistforeningen har jobbet hardt med å få sykkelen inn i nasjonale planer for grønn mobilitet

Lange, kalle og mørke vintrer har ikke hindret Finland fra å ha dobbelt så høy sykkelandel som Norge. I det seneste har nabolandet vårt også tatt raske steg videre – mye takk være den finske syklistforeningen med Matti Koistinen i spissen. Regjeringen har satt et offensivt mål om 30 prosent økning i andelen gående og syklende innen 2030. Dette er første gang sykling er inkludert i en finsk regjeringsplan noen gang. Satsningen medfører sykkelutgifter på cirka 40-50 millioner euro årlig, en nesten dobling fra foregående år.

I det ambisiøse grønne arbeidet har kommuner fått økte midler til infrastruktur, lovverket har innlemmet sykkelprioriterte gater og kryss, og skattepolitikken har tatt viktige steg for å premiere sykling. Hovedstaden Helsinki har  blant annet gjennomført 34 tematiske tiltak for økt sykling, og byer som Oulu og Joensuu har lagt til rette for helårssykling.

Matti Koistinen har en bakgrunn i kultursektoren og har tidligere jobbet med offentlig kunst, event, kunstgallerier, studentorganisasjoner og teatre. Hans måte å se på trafikkspørsmål er definitivt ikke ingeniørens.

Gå ikke glipp av den entusiastiske finnen og hans arbeid med å gjøre Finland enda mer sykkelvennlig!

 

Meld deg den konferansen – den viktigste og største møteplassen for deg som har sykkel som arbeid, fag- og interessefelt. 

Back to top
Verified by MonsterInsights