Skip to Content

Presentasjoner


Plenumssesjoner 12. september

Transformasjonen av Paris

Christophe Najdovski – Cycling and the big transformation of public space in Paris

Curbing Traffic and Building the Cycling City

Melissa Bruntlett – Curbing traffic and building the cycling city

Parallelle sesjoner 12. september

Store sykkelprosjekter – investering for bærekraft

Étienne Leborgne og Adrien Verdiere – Big infrastructure – investment for sustainability – Post-pandemic mobility

Kari Smådal Turøy – E39 Sykkelstamvegen Stavanger

Sykkel, mikromobilitet og deleordninger

Karin Ryberg – Cykelvänlig kollektivtrafik

Norgestråkk med verden – nye visjoner for sykkelturisme

Henrik Duus – Ny vår for nasjonale sykkelruter i Norge

Ola Bustad – Sykkelnorge – plattform, rutesjekk og mer

Emilia Sternberg – Trans Baltic Sea Bicycle Route: en del av ett nätverk av Nordiska cykelturistleder?

Økt barnesykling – livslang helse i hvert tråkk

Marit Nyhuus og David Tofthagen – Hjertesone – En nasjonal dugnad for tryggere skoleveg

Kenneth Minde – Slik får vi Norges barn til å bli sykkeldyktige

Anna-Karin Lindqvist – Från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant – Nya normer för att främja barns aktiva resor

Emil Rensvala og Sandra Mikela Koren – Hvordan får vi økt sykling blant våre minste? Pilotprosjektet Aktive barnehagereiser

Løsninger for gående og syklende – hvordan få mer for pengene?

Bente Beckstrøm Fuglseth – Pilotprosjekt for sykkel

Arild Sundt – Innlandsstandarden

Siv Linette Solheim Grann – Opphøyde sykkelfelt og enveisrettede sykkelveier; same, same but different

Siv Linette Solheim Grann – Rumlefelt, et tiltak basert på synsing eller fakta?

Holger Pansch – Stavanger kommunes erfaring med etablering av sykkelprioriterte gater

Why, what and how to measure bicycle traffic

Daniel Piatkowski – Data and Bicycling: We´re drowning in ”big data” but does any of it tell us what we need to know?

Frida Andersson – Bicycle data – what we have and what we want. Example of modelling using mobile data.

Omfordelte arealer og nye prioriteringer i morgendagens byer

Björn Sax Kaijser – Hur påverkas cityhandeln av begränsad biltrafik?

Miroslav Veselinov Vasilev – Complete Streets i Norge – takeaways fra PhD-forskning og andre kilder

Ole Roger Strandbakke – Sykkeltilrettelegging i Brumunddal

Trond Berget – Forkjørsregulering av sykkelveger

Sivert Refsdal – Sykkelaksjonen i Hamar

Plenumssesjoner 13. september

Modige beslutninger for et bedre samfunn

Matti Koistinen – New Cycling Policies and Laws encourage people to ride in Finland

Jill Warren – Cycling’s contribution to greener, healthier and more liveable communities

Parallelle sesjoner 13. september

Utvikling av bærekraftige byer – mer sykkel og gange som virkemiddel

Marit Espeland – Bærekraftige byer i Innlandet

Alberte Ruud – På sykkel i Buskerudbyen

Ludvig Widestam – Supercykelvägar i Skåne – Hur vi får fler att pendla med cykel

Destinasjonsutvikling for sykkelturisme

Hans Stoops – Sustainable paths for trail cycling

Siri Hafnor – Tilrettelegging av reiseliv

Tiltak for å motivere Norge til å rulle

Hanna Borge – Langtidseffekt av tilskudd for piggdekk til sykkel

Cato Steinsvåg – Grønne reiseavtaler – mer lønnsomt å parkere bilen

Randi Markvardsen – Når skal bysykler bli en integrert del av kollektivtilbudet?

 

Back to top
Verified by MonsterInsights