Skip to Content
Sykkelkonferanse 2022

Program 2022


Programmet er under utarbeidelse, men vi kan foreløpig røpe at varaordfører i Paris, Christophe Najdovski og Jill Warren fra European Cyclists’ Federation kommer.

Konferansen vil ha temaer som dekker både lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger, samtidig som den dekker ulike fagområder innenfor sykkel. Fagområdene for 2022 er følgende;

1. Sykkeltrender
2. Livskvalitet og helse i hvert tråkk
3. Mikromobilitet og de nye transportformene
4. MaaS – Mobility as a Service og sykkelens rolle
5. Turisme og tursykling
6. Nye reisevaner etter pandemien

Back to top
Verified by MonsterInsights