Skip to Content

Vår politikk

Syklistenes Landsforening er en ideell, uavhengig forening for hverdagssyklistene – og er syklistenes talerør inn mot myndighetene. Vi arbeider for at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle i Norge. Derfor jobber vi aktivt for at det skal bygges ut et sammenhengende sykkelveinett som er mest mulig adskilt fra andre trafikanter. Med god infrastruktur er det også lettere å bygge en god sykkelkultur. På denne siden finner du informasjon om vår nasjonale sykkelpolitikk og vårt politiske arbeid.


Politisk plattform

Syklistenes Landsforening har utarbeidet en politisk plattform som ble behandlet og vedtatt på landsmøtet i oktober 2019.

Hovedlinjer i vårt politiske arbeid:

  • Sykkeltilrettelegging må prioriteres langt sterkere i offentlige budsjetter.
  • Det må etableres sammenhengende sykkelveinett i alle byer, med separering av trafikantgruppene så langt det er mulig.
  • Sykkelanlegg skal ivareta opplevd trygghet, fremkommelighet, attraktivitet og trafikksikkerhet for alle syklister.
  • Det må være mulig å sykle på en effektiv og trafikksikker måte mellom alle destinasjoner i Norge.
  • Sykkelulykkene må reduseres.

Syklistenes Landsforening sin sykkelpolitiske plattform kan leses i sin helhet her.

Høringssvar

Syklistenes Landsforening uttaler seg om en rekke forhold med tilknytning til sykling og sykkeltilrettelegging, særlig ved forslag om lov- og forskriftsendringer og ved framleggelse av stortingsmeldinger. Nedenfor finner du lenker til et utvalg av høringssvar som Syklistenes Landsforening sentralt har gitt fra 2016 til 2021. Oversikten blir forløpende oppdatert. I tillegg følger flere av våre lokallag aktivt opp lokale forhold, som for eksempel reguleringsplaner, i sitt område.

2022

2021

2020

2019

2018

 

Ditt medlemskap er med på å styrke vårt politiske arbeid – meld deg inn i dag!

 

2017

2016

 

Les mer om trafikk og politikk

Back to top