Skip to Content

Dette jobber vi med

En økt andel aktiv transport, i praksis gåing og sykling, gir store gevinster for folkehelse, miljø og samfunnsøkonomi. Tilrettelegging for aktiv transport gjør Norge til et bedre land å leve i. Befolkningen blir mer aktiv og sunnere og vi kommer i mål med bærekraftige løsninger.


Aktiv transport er noe av det mest økonomisk lønnsomme Norge kan investere i. Det handler ikke bare om at helsesektoren i landet har vokset til over ti prosent av BNP, men også om at veiinvesteringer over tid fører til flere investeringer på vei. Med smart investering i aktiv transport, kan staten spare store penger.

Vi arbeider for at politikere og myndigheter skal gjøre det lettere for den enkelte å ta gode transportvalg i hverdagen. Da må samfunnet legge til rette for at den enkelte skal kunne være fysisk aktiv på en trygg, sikker og effektiv måte, enten det er til skole, fritidstilbud eller arbeid. Vi presser på for politisk støtte for en mangfoldig sykkelpolitikk, en politikk som tar hensyn til aldersgrupper, funksjonsnivåer og sosioøkonomiske variabler i budsjetter, planer, regelverk og reguleringer. Vårt arbeid spenner vidt, men det er tre områder vi fokuserer spesielt på:

Våre kampsaker

Nyttig

Relaterte saker

 

Back to top
Verified by MonsterInsights