Skip to Content

Dette jobber vi med

To av vår tids største samfunnsutfordringer er knyttet til klima og folkehelse. Transportsektoren er utpekt som det viktigste innsatsområdet i arbeidet med å nå målene om et klimanøytralt Norge og et samfunn med lavutslipp. Grønn mobilitet, som handler om hvordan vi forflytter mennesker og varer, antas, ifølge Sintef, å være det viktigste forretningsområdet i verdensøkonomien i 2030.


Sykling er et viktig og nødvendig redskap for positiv endring innenfor både klima og folkehelse. Sykkel er det transportmiddelet med lavest karbonavtrykk og bidrar til å redusere både utslipp av klimagasser, støy og lokal forurensning. På den måten bidrar sykling til bedre og sunnere byliv, både for store og små. Det å tråkke for egen maskin er både bærekraftig, billig, og effektivt. Samtidig bidrar det til utvikling av god fysisk og psykisk helse for den enkelte.

Vi arbeider for at politikere og myndigheter skal gjøre det lettere for den enkelte å ta gode transportvalg i hverdagen. Da må samfunnet legge til rette for at den enkelte skal kunne være fysisk aktiv på en trygg, sikker og effektiv måte, enten det er til skole, fritidstilbud eller arbeid. Vi presser på for politisk støtte for en mangfoldig sykkelpolitikk, en politikk som tar hensyn til aldersgrupper, funksjonsnivåer og sosioøkonomiske variabler i budsjetter, planer, regelverk og reguleringer. Vårt arbeid spenner vidt, men det er enkelte områder vi fokuserer spesielt på:

Relaterte saker

 

Back to top