Skip to Content
Støtte til Sykkelløftet fra nord til sør

Ordførerkandidater landet rundt sier ja til sykkel

Vi har spurt ordførerkandidater rundt om i landet hva de tenker er det viktigste virkemiddelet for å få flere til å sykle og hvordan de skal få det gjennomført i valgperioden. Svarene viser enighet om sykkelsatsing på tvers av partigrensene, og samtlige svar støtter intensjonene i vår sykkelerklæring.


Kollasj av positive ordførerkandidater
Ordfører- og fylkesordførerkandidater som sier ja til sykkel. Collage: Hege Aas

Under Den nasjonale sykkelkonferansen i 2018 fikk vi ordførere (eller deres stedfortredere) fra Fredrikstad, Sarpsborg, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Drammen og Trondheim til å forplikte seg til en erklæring for sykkelsatsing.

Denne erklæringen har vi nå utfordret ordførerkandidatene fra de to største partiene, Høyre og Ap, i byene Bergen, Trondheim, Stavanger, Oslo og Tromsø til å ta stilling til. I tillegg utfordret vi deres fylkesordførerkandidater fra Trøndelag, Troms og Finnmark, Vestland, Rogaland og Viken. Av de 16 ordførerkandidatene som besvarte våre spørsmål, støttet samtlige intensjonene i erklæringen.

Les de 16 ordførerkandidatenes mer utdypende svar på våre spørsmål under Sykkelløftet.

Samtidig oppfordrer vi velgere over hele landet til å utfordre sine lokale politikere til å støtte erklæringen. Både å utfordre politikerne og å støtte erklæringen skjer via en post på vår Facebook-side. Navnene på politikerne som slutter seg til erklæringen via denne posten legger vi løpende til en liste lenger ned på siden. Vi takker alle velgere som utfordrer, og alle politikere som viser at de tar sykkel på alvor ved å svare JA på erklæringen!

Sykkelløftets tre punkter

Klikk på hvert punkt for å lese mer.

1. Vi ønsker at flere skal sykle og gå i byene våre

• Dette er av vesentlig betydning for å skape mer attraktive og levende byrom – for alle. Byene har ansvar for å skape sunne og trygge miljøer å bo, leve og ferdes i. Vi er enige om at byene trenger helhetlige løsninger der gange, sykling og kollektivtransport tar veksten i persontrafikken (nullvekstmålet).

• Det viktigste tiltaket for å øke antall syklende er å bygge ut et godt, sammenhengende sykkelveinett, hvor syklende i størst mulig grad er adskilt fra andre trafikantgrupper.

• Dette krever tydelige prioriteringer på alle nivåer, også i våre kommunale/fylkeskommunale budsjetter.

2. Vi skal bidra aktivt til å bygge en god sykkelkultur

• Med økende antall gående og syklende stilles det nye krav til adferd og kultur. Det er viktig å skape en god sykkelkultur slik at befolkningen oppfatter sykkel som et trygt og attraktivt transportvalg. Syklende må samhandle seg imellom på en hensynsfull måte og sammen med andre trafikanter bidra til et godt samspill i trafikken.

• Parallelt med utbyggingen av et helhetlig sykkelveinett skal vi jobbe for å skape en god sykkelkultur, noe vi gjerne samarbeider med staten om. Vi skal dele gode ideer og erfaringer, og sammen jobbe for god samhandling i trafikken i våre byer.

3. Vi trenger fleksibilitet og pådriv fra alle parter

• Staten spiller en avgjørende rolle i trepartssamarbeidet (byvekstavtaler) som skal sikre innfrielse av nullvekstmål og sykkelandelsmål. Staten leder byvekstforhandlingene, og bevilger og forvalter kritiske ressurser i form av midler, kompetanse og ansvar for flere berørte sektorer. For å oppnå ønskede resultater har kommunene/fylkeskommunene behov for at staten opptrer støttende og smidig, og samtidig forutsigbart og enhetlig til tross for tverrsektorielle roller og ansvarsområder.

• Vi ber staten ha en mer fleksibel tilnærming til kommunenes/fylkeskommunenes valg av infrastrukturløsninger, og at staten sikrer tilførsel av nødvendige ressurser i trepartssamarbeidet som er påkrevd for å nå de nasjonale mål om nullvekst og sykkelandel.

De opprinnelig utfordrede kandidatene

De 20 ordførerkandidatene vi først utfordret til å slutte seg til erklæringen fikk også mulighet til å utdype hva de mener er de viktigste tiltakene for å øke sykkelandelen, og hvordan de vil jobbe konkret for å gjennomføre dette. Trykk på bildene for å se svarene.

Resten av de tilsluttede

Her legger vi løpende til navnene på lokale listekandidater som slutter seg til erklæringen. Finner du ikke din kandidat? Utfordre vedkommende ved å tagge hen i kommentarfeltet på vår Facebook-post, eller send dem en mail med link til denne siden.

Agder

Marte Ulltveit-Moe

1. kandidat - Kristiansand MDG

Reidar Heivoll

1. kandidat - Kristiansand SP

Elisabeth Lindland

1. kandidat - Lindesnes MDG

Jens Viken

1. kandidat - Farsund SP

Jens Aldo Nilsen

1. kandidat - Arendal MDG

 

Innlandet

Knut Stian Olsen

1. kandidat - Sør-Odal MDG

Mari Gjestvang

5. kandidat - Ringsaker SP

Jesper Nohr

Fylkestingskandidat - SP

Siri Standal

2. kandidat - Ringsaker MDG

Mona Lønning Kjos

4. kandidat - Hamar BBL

Terje Selnes

1.kandidat - Hamar MDG

Line Mattea Svingen Asphaug

2. kandidat - Eidsvoll MDG

Annlaug Seljevold

1. kandidat - Gjøvik MDG

Linda Byström

1. kandidat - Frogn MDG

Tom Sagen

1. kandidat - Hamar SV

Møre og Romsdal

Oslo

Ingrid Randisdatter Fjellberg

1. kandidat - St Hanshaugen MDG

Teodor Bruu

1.kandidat - Gamle Oslo MDG

Aksel Torsnes Mehlum

23. kandidat - SP

Anders Holten Skånlund

1. kandidat - Ullern MDG

Adam T. Tumidajewitz

1. kandidat . Frogner MDG

Troms og Finnmark

Frode Elias Lindahl

Fylkesordførerkandidat - MDG

Barbara Fögele

Fylkesordførerkandidat - MDG

Farid Shairati

1. kandidat - Vadsø MDG

Hanne Gideonsen

1. kanddat - Harstad MDG

Arne Liaklev

1. kandidat - Sør-Varanger MDG

Hilde Lisbeth Strand

1. kandidat - Senja MDG

Rogaland

Luisa Maria Mairena Bertzen

4. kandidat - Deigersund AP

Heidi Bjerga

1. kandidat - Sandnes SV

Sven Magne Anda

4. kandidat - Klepp V

Jon Petter Hernes

1. kandidat - Stavanger Høyre

Jan Erik Søndeland

1. kandidat - Stavanger V

Rune Askeland

2. kandidat - Stavanger MDG

Thomas Bendiksen

1. kandidat - Stavanger MDG

May-Sissel Nodland

1.kandidat - Eigersund SP

Magnhild Eia

1. kandidat - Lund SP

Cecilie Aslaksen

1. kandidat - Eigersund MDG

Roar L. Grødeland

1. kandidat - Klepp SP

Bernd Elmies

1. kandidat - Suldal MDG

Alexander Rugert-Raustein

Fylkesordførerkandidat - MDG

Vestland

Thomas Remme

1. kandidat - Askøy MDG

Rafael Cobo

1. kandidat - Askøy SV

Nils-Anders Nøttseter

1. kandidat - Bjørnafjorden MDG

Natalia Antonia Golis

Fylkesordførerkandidat - MDG

Lisbeth Fredheim Ona

1. kandidat - Kvam LrF

Thor Haakon Berge

1. kandidat - Bergen MDG

Øyvind Strømmen

1. kandidat - Samnanger MDG

Ole-Ørjan Hov

1. kandidat - Sveio MDG

Janne Kjellevold Midtbø

1. kandidat - Austevoll MDG

Alf Erik Røyrvik

1. kandidat - Gloppen SP

Mark Taylor

1. kandidat - Fjalen MDG

Ove Sverre Bjørdal

1. kandidat - Bergen SP

Lars-Bjarte Osland

3. kandidat - Gloppen MDG

Odd Bovim

1. kandidat - Kinn MDG

Mariel Eikeseth Koren

1. kandidat - Gloppen MDG

Martin Eikeseth Koren

4. kandidat - Gloppem MDG

Marius Dalin

Ordførerkandidat - Sunnfjord MDG

Trøndelag

Erling Moe

1. kandidat - Trondheim V

Jan Frode Hatlen

1. kandidat - Melhus V

Annette Tollefsen Jensen

1. kandidat - Stjørdal KrF

Halgeir Opdal

2. kandidat fylkestinget - Trøndelag Rødt

Tommy Reinås

1. kandidat fylkestinget - Trøndelag MDG

Marion Fust Sæternes

1. kandidat - Namsos MDG

Trond Sortland Kuldvere

1. kandidat - Melhus MDG

Hanne Feragen

1. kandidat - Røros MDG

Kjersti Lindal

1. kandidat - Hitra MDG

Ola Lund Renolen

1. kandidat - Trondheim MDG

Adrian Minde

2. kandidat - Stjørdal MDG

Gunnar Uglem

1. kandidat - Stjørdal MDG

Vegard Heie

1. kandidat - Indre Fosen MDG

Aurora Meland Winger

4. kandidat - Trondheim MDG

Per Olav Bjørgum

1. kandidat - Malvik MDG

Karin Nordstad

1. kandidat - Grogn MDG

Viken

Tove Hofstad

3. kandidat - Lier V

Tor Malnes Grobstok

4. kandidat - Ås MDG

Eirik T. Bøe

1. kandidat - Bærum V

Solveig Schytz

Fylkeordførerkandidat - V

Hanne Tollerud

1. kandidat - Moss AP

Dag Andreas Fedøy

1. kandidat - Nordre Follo KrF

Morten Lillemo

3. kandidat - Ås Krf

Kristin Antun

1. kandidat - Nannestad MDG

Madelen Roxman Ueland

1. kandidat - Råde MDG

Louise Brunborg-Næss

1. kandidat - Vestby MDG

Øyvind Solum

1. kandidat - Nesodden MDG

Geir Lorentsen

1. kandidat - Enebak MDG

Hanne Lisa Matt

1. kandidat - Asker MDG

Britt Eva Helgedal

1. kandidat - Modum MDG

Nikki Schei

1. kandidat - Bærum MDG

Kristoffer Robin Haug

Fylkesordfører - Viken MDG

Eirik Ballestad

1. kandidat - Ullensaker MDG

Johan Johansen

1. kandidat - Halden MDG

Barbro Urke

1. kandidat - Rakkestad MDG

Birgitte Sterud

Fylkeslederkandidat - MDG

Frank Vigart Thune Eriksen

1. kandidat - Sarpsborg MDG

Harald Skår

1. kandidat - Sarpsborg SP

Vestfold og Telemark

Mona Nicolaysen

1. kandidat - Skien MDG

Lise Marie Sommerstad

4. kandidat - Sandefjord MDG

Espen Watne Andresen

1. kandidat - Holmestrand MDG

Kathrine Kleveland

Fylkestingskandidat - SP

Rogaland

Ole Ueland (36), fylkesordførerkandidat Rogaland H

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Vi vil utarbeide en regional sykkelstrategi for Rogaland. Gjennom regionreformen vil fylket overta et større ansvar for dette området, og da vil vi utarbeide flere helhetlige konsepter og planer for å utvikle sykkelnettet i fylket, for eksempel ved å prioritere flere helhetlige og sammenhengende strekninger med utbygget sykkelvei.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Vi skal få utarbeidet denne strategien, samtidig som vi gjennomfører prosjektene som ligger i blant annet bymiljøpakke Nord-Jæren der svært mange sykkelveier og tilrettelegging for sykkel ligger inne.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Ja!

Marianne Chesak (42), fylkesordføerkandidat Rogaland Ap

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Det viktigste virkemidlet vil være å gjennomføre de planlagte prosjektene i blant annet Bymiljøpakken Nord-Jæren og Haugalandspakken, samt følge opp sykkelbyavtalene med Haugesund/Karmøy og Eigersund. Dette vil sikre flere sammenhengende og adskilte sykkelveier langs viktige kollektivtraseer, og inkluderer en høystandard sykkelvei mellom Stavanger, Forus og Sandnes.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Det viktigste jeg kan gjøre for at de planlagte prosjektene blir gjennomført, er å jobbe for tilstrekkelig finansiering av Bymiljøpakken Nord-Jæren og Haugalandspakken, ved å sørge for at inntektene er tilstrekkelige til å dekke kostnadene de planlagte prosjektene vil medføre.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Ja!

John Peter Hernes (60), ordførerkandidat Stavanger H

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i din kommune?
I tillegg til å gå foran med å sykle enda mer selv, vil jeg satse på tre hovedtiltak: 1. Fysisk tilrettelegging i form av flere sykkelveier, prioriterte sykkelgater, flere trygge sykkelparkeringsplasser og servicestasjoner for sykler. 2. Prioritering av vedlikehold av sykkelveiene i form av brøyting, retting av feil og så videre. 3. Informasjonstiltak og kampanjer for å få flere til å velge sykkelen oftere.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Jeg vil følge opp sykkelstrategien som er lagt for Stavanger og vil prioritere tiltak for å gjøre sykling til et bedre og tryggere alternativ i budsjettarbeidet. Her har jeg et personlig engasjement, etter at et familiemedlem som syklet, ble påkjørt av en bil og hardt skadet. Høyre i Stavanger startet taktskiftet i sykkelsatsingen da vi femdoblet rådmannens forslag til investering i sykkelveier med mer. Dette trykket vil vi fortsette.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir ordfører etter valget?
JA!

Kari Nessa Nordtun (33), ordførerkandidat Stavanger Ap

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i din kommune?
Sykkel er en svært viktig del av løsningen når Stavanger skal nå sitt relativt nylig vedtatte mål om 80 % kutt i klimagasser. Det viktigste virkemiddelet blir derfor å få flere til å sykle, ved å gjøre det enklere og mer fordelaktig å velge sykkel i stedet for privatbilen. Med bygging av ny sykkelstamvei på hele 19,4 kilometer blir det enklere og raskere å komme seg frem, samtidig som det bidrar til lavere forurensing, renere luft og økt folkehelse. Vi vil også legge til rette for at flere ansatte i kommunens virksomheter kan sykle til jobb ved oppgradering av garderobe- og sykkelfasiliteter, og vi vil ha bysykkelstasjoner til alle studentcampuser.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Arbeiderpartiet var pådrivere for en ambisiøs klima- og miljøplan og kommunens vedtak om 80 % utslippskutt i Stavanger. Det forplikter. Vi vil jobbe for at vi som kommune skal nå de målene vi har satt oss. Derfor har vi programfestet en sterk satsing på sykkel og vil etablere en egen planavdeling for klima- og miljø som skal sikre måloppnåelse for kommunens sykkelsatsing og andre viktige miljøtiltak. Stavanger hadde, sammen med Trondheim, 18 % sykkelandel på jobbreiser i 2018, noe som gjør oss til best i landet på å sykle til jobb. Og i løpet av de 20 første ukene i år hadde vi 200 000 flere sykkelturer enn samme periode i 2018 – og på denne måten har vi spart Stavanger for 200 000 bilturer. Dette er svært gledelige tall, og det inspirerer oss til å fortsette å satse på sykkel som det enkleste, raskeste, rimeligste og mest miljøvennlige fremkomstmiddelet.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir ordfører etter valget?
Ja, det vil jeg! At flere velger sykkel fremfor bil som fremkomstmiddel, er avgjørende for at vi skal nå våre klimamål. Målrettet satsing på sykkel og tilhørende god sykkelkultur blir derfor svært viktig for å få et bedre klima, mindre forurensing og renere luft i byen vår.

Oslo

Saida Begum (32), ordførerkandidat Oslo H

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i din kommune?
Høyre har som mål at veksten i persontrafikken i hovedsak skal skje med kollektiv, sykkel eller gange. Det må legges til rette for at folk enkelt kan benytte sykkel i hverdagen. Vi vil bygge et nettverk av sykkeltraseer inn mot sentrum og sørge for at syklister trygt kan dele bygatene med gående, busser og biler. Folk må også føle seg trygge i trafikken når de sykler, og vi vil tilrettelegge for mest mulig adskilte sykkelveier. Det er også viktig at det jobbes for å fremme en god sykkelkultur for å ivareta både syklisters og fotgjengeres sikkerhet og opplevelse av å ferdes på en trygg måte.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Høyre har mange konkrete punkter i programmet vårt om sykkel som vi ønsker å gjennomføre dersom vi kommer i byråd. Blant annet vil vi legge til rette for flere parkeringsmuligheter for sykkel, blant annet ved å bygge sykkelhoteller ved store kollektivknutepunkt som Ryen, Grorud, Storo og Skøyen. Vi vil øke antall bysykler og bysykkelstativer i eksisterende og nye områder, øke tilgjengeligheten der bruken er størst, og sørge for at bysykkelordningen kan brukes av alle over 16 år. Vi ønsker å etablere en bysykkelordning med el-bysykler. Og vi ønsker å redusere fartsgrensen til 30 km/t utenom hovedveiene i indre by og boligområder i ytre by, slik at biler og syklister trygt kan dele gatene.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir ordfører etter valget?
JA!

Marianne Borgen (68), ordførerkandidat Oslo SV

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i din kommune?
De viktigste virkemidlene for å få flere til å sykle, ligger i Oslos plan for sykkelveinettet for 2025. Planen vår er 280 km sykkelvei innen 2025, en økning på 100 km siden vi overtok i 2015. Målet vårt er en sykkelandel blant hverdagsreiser på 25 prosent innen 2025. Og visjonen er en sykkelby som passer for alle – mellom 8 og 80, inkludert damer med kurv, som meg selv.

Vi har fått gjort mye de siste fire årene. Men fremdeles er det for mange usammenhengende ruter, hyppige systemskifter og dårlig standard. Vi vil at andelen innbyggere som bor nærmere enn 200 meter fra sykkelveinettet, skal øke til minst 80 prosent på sikt og 64 prosent innen 2025. Vi vil også utvide bysykkelordningen til flere deler av byen, og jobbe for at denne inkluderes i månedskortet for kollektivtransport.

Elsykler bidrar også til at det er lettere for mange å sykle, også relativt lange strekninger. For å legge bedre til rette må vi sørge for sikker sykkelparkering på arbeidsplasser, handlesteder og studiesteder. Og så må vi selvsagt fortsette arbeidet for å gjøre det enkelt å sykle hele året, med brøyting og kosting av prioriterte strekninger.

Dette og mye mer skal vi jobbe for å gjennomføre ved å få et fortsatt rødgrønt byråd, med et enda sterkere SV.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Nøkkelen her er tilstrekkelig med penger til tiltak og å stille krav i byutviklingen. Vi vil sørge for at det settes av nok penger til regulering, planlegging og bygging av sykkelveier og annen tilrettelegging for sykler. Når alle nye veier planlegges, vil vi planlegge for sykkel fra start. Vi vil at det bygges flere sykkelhoteller ved viktige knutepunkter, slik at sykkel kan kombineres med kollektivtransport.

Når nye boligområder og arbeidsplasser planlegges, må det være godt tilrettelagt for sykkel og tilstrekkelig med trygge sykkelparkeringsplasser. Vi vil også passe på at nye barnehager og skoler må planlegges slik at det er lett å hente og levere barn på sykkel.

Vi vil også ha støtteordninger for grønne arbeidsreiser, slik at arbeidsplasser kan få en ekstra dytt til å legge til rette for at ansatte kan sykle til jobben. Konkrete tiltak som er viktig er dusj- og garderobemuligheter, trygg sykkelparkering og tørkeskap. Kommunen må gå foran og jobbe for tilrettelegging på kommunale arbeidsplasser.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir ordfører etter valget?
Marianne Borgen ga sin tilslutning til erklæringen i 2018 – og står fortsatt ved denne.

Viken

Tonje Brenna (31), fylkesordførerkandidat Viken Ap

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Flere og bedre sykkelveier, kombinert med aktiv tilrettelegging for sykling i reguleringer og byggeprosjekter. Fylkeskommunale bygg skal ha både sykkelparkering og dusj. Nye veiprosjekter skal legge til rette for sykling der det er hensiktsmessig, særlig gjennom dedikerte sykkelfelt. Vi kan ikke love sykkelvei fra Halden til Hallingdal, men med meg ved rattet, skal man kunne sykle trygt og komfortabelt både i jobb og fritid.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Det handler om politisk vilje og prioriteringer. Om Arbeiderpartiet vinner valget, skal bedre tilrettelegging for sykkel som fremkomstmiddel bli prioritert i planer og budsjetter.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Det korte svaret: ja.
Det litt lengre svaret: Det er et mål i seg selv at flere folk bytter ut bilen med sykkelen, ettersom klima- og miljøgevinsten er enorm både globalt og lokalt. Samtidig er det viktig for folkehelsen. Om flere sykler, får vi dermed både i pose og sekk. Derfor vil vi legge til rette for – og bidra aktivt til – at flere kan gå og sykle i det nye Viken.

Trøndelag

Pål Sæther Eiden (50), fylkesordførerkandidat Trøndelag H

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Bruke mer penger slik at vi får mer, bedre og mer sammenhengende sykkelveier og sykkelløsninger.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Bevilge mer penger. Bidra til at arbeidsgivere legger til rette for at folk kan sykle til jobben (gjelder også skoler). Tenker her på sykkelparkering et cetera.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Er enig i intensjonene til erklæringen. Jeg mener det er en utfordring med tanke på å bruke bompenger til sykkelstier. Dette må derfor vurderes særskilt i hver enkelt sak.

Tore O. Sandvik (49), fylkesordføererkandidat Trøndelag Ap

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Å gjennomføre vedtatt sykkelstrategi for Trondheim. Den er vedtatt av fylkestinget i sak 54/14. Vi har skrevet om behovet for en sykkelstrategi for hele fylket og nevnt muligheten for en fylkes-el-sykkelordning i mobilitetsstrategien, men vi har ikke noe konkret på dette.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Vi sikrer oppfølging av strategien gjennom rollen vår i Miljøpakken, hvor status blant annet for sykkel rapporteres til, samt gjennom, vedtak i fylkesting/fylkesutvalg.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Det er noe helt annet å signere en slik forpliktelse for et fylke med 6.000 km vei og 40.000 km2 areal enn for ordførerne. Jeg velger derfor å forstå dette som å kun omhandle byene, slik det står i overskriften.

Med den forutsetningen:
1. Målet om at flere skal gå og sykle er i tråd med nullvekstmålet, samt vedtatt gåstrategi og sykkelstrategi i Miljøpakken.
2. Erklæring nr 2 står ikke omtalt i sykkelstrategien, men vi støtter intensjonene.
3. Erklæring nr 3 går kun på staten, men passer også til kravet om lokal påvirkning på lokalisering av sykkelekspressveien, for å optimalisere syklistnytten.

Rita Ottervik (53), ordførerkandidat Trondheim Ap

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Det aller viktigste virkemiddelet vi har, er det som har gjort Trondheim til landets største sykkelby, nemlig å bygge nok trygge og helhetlige sykkelveier slik at trondhjemmere får en god sykkelvei som alternativ enten de skal på arbeid, til butikken eller gjøre andre ærend i en travel hverdag. Det har vi sett resultatene av siden vi innførte Miljøpakken, gode sykkelveier gir flere syklister.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Vi går til valg på å bygge minimum 8 km nye sykkelveier i hele Trondheim. Vi skal skape et sammenhengende sykkelveinett som gjør det lett å komme seg til og fra med sykkel uansett hvor du skal. Dette får vi til fordi vi har valgt å prioritere sykkelveier i vår byvekstavtale fremfor bompengereduksjoner.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Erklæringen er vel undertegnet fra oss allerede, og jeg slutter meg selvsagt til.

Ingrid Skjøtskift (55), ordførerkandidat Trondheim H

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Høyre ser flere syklister som en sak for både klimaet, bymiljøet og folkehelsen. Det viktigste er å bygge ut et godt og sammenhengende sykkelveinett, så sykling blir et praktisk og trygt alternativ for flere. Det er behov for flere sykkelhotell for å tilby sikker hensetting på offentlige steder. Kommunen har også gode erfaringer med å samarbeide med frivilligheten om å tilby enkelt sykkelvedlikehold om våren. Høyre vil se boligutbygging og annen arealutnyttelse i sammenheng med transportløsningene, så flere kan sykle eller gå, særlig på de korte avstandene.

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Trondheim kommune er part i Miljøpakken i Trondheim, og det ligger et stort ansvar for byens folkevalgte i å peke på og drive frem de riktige prosjektene for gjennomføring. Det vil si de prosjektene som utnytter begrensede offentlige midler best, og som har størst nytte for å innfri Miljøpakkens mål, blant annet om flere hverdagssyklister.

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Ja.

Troms og Finnmark

Kristina Hansen, fylkesordførerkandidat Troms og Finnmark Ap

Hva blir det viktigste virkemiddelet den neste fireårsperioden for å få flere til å sykle i ditt fylke?
Tilrettelegging. Samarbeide med kommuner og statlige myndigheter om bygging av flere gang- og sykkelstier. Videre gjennom friluftstiltak bidra til at flere sykler

Hvordan skal du jobbe for at dette blir gjennomført i løpet av valgperioden?
Utarbeide en regional plan, også denne i samarbeid med kommunene, og systematisk følge opp og få tiltak iverksatt ved å få de inn i NTPs handlingsprogrammer. Videre, vurdere kampanjer for å få flere til å sykle

Vil også du forplikte deg til å jobbe etter de tre punktene i denne erklæringen hvis du blir fylkesordfører etter valget?
Ja.

Back to top
Verified by MonsterInsights