Skip to Content
Masteroppgaven til Christoffer H. Tonheim er en eksempelstudie av krysset mellom Olav Tryggvasons gate og Bakke Bru i Trondheim og ser på høyresvingulykker mellom lastebil og sykkel.

En stor andel alvorlige sykkelulykker skjer i møte med lastebiler. Ifølge rapporten «Tungt møter mykt» fra Statens vegvesen er en av tre sykkelulykker med dødelig utgang i møte med et tungt kjøretøy.

– Spesielt utsatt er syklister som blir fanget i blindsonen til lastebiler som svinger til høyre. I masteroppgaven min stiller på bakgrunn av dette spørsmål om hvilke tiltak som kan være med å hindre slike ulykker, sier student Christoffer H. Tonheim ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Mange tiltak

Oppgaven er en eksempelstudie av krysset mellom Olav Tryggvasons gate og Bakke Bru i Trondheim og ser på høyresvingulykker mellom lastebil og sykkel.

– Gjennom en litteraturstudie har jeg samlet en rekke tiltak som kan være aktuelle for det krysset, og jeg ønsker å vurdere dem opp mot hverandre med svar fra syklister og lastebilsjåfører. Er tiltaket lett å oppdage? Er tiltaket forståelig? Vil tiltaket hjelpe på problemet? Spør Tonheim.

Forskjellig oppfatning?

Ved hjelp av spørreundersøkelsen ønsker han å kartlegge følgende:

  • Hvordan vurderer syklister og lastebilsjåfører de ulike tiltakene?
  • Hvordan påvirker bakgrunn og erfaringsnivå vurderingene?
  • Hvordan er kunnskapene om vikeplikt i en slik situasjon?

Undersøkelsen, som du kan svare på ved å gå inn her, er aktuell for de som har syklet i løpet av det siste året, og for de som har førerkort for lastebil. Den tar omtrent 10 minutter å gjennomføre.

Undersøkelsen vil være åpen til 5. mai.

Annonse
Annonse
Back to top