Skip to Content

Om oss

Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. I dag har vi nærmere 7000 medlemmer over hele landet samt 19 lokallag.


Syklistenes Landsforenings hovedstyre 2023–2025

Syklistenes Landsforenings nye hovedstyre ble valgt inn på sist landsmøte, som ble holdt i Trondheim oktober 2023:

Leder: Anne Haabeth Rygg
Nestleder: Gjermund Abrahamsen Wik
Styremedlem: Geir Egilsson
Styremedlem: Reidun Instanes
Styremedlem: Emily Tamsin Robertson
Styremedlem: Ida Eline Fuglevik Dahler
Ansatterepresentant: Ida Ploman
Varamedlem: Øystein Buran
Varamedlem: Marthe Hammer

Syklistenes Landsforening (SLF) ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. Dette målet jobber vi for å nå blant annet gjennom prosjektene våre, som Sykkelvennlig arbeidsplass, Sykkelvennlig skole og diverse sykkelkurs.

Vi arbeider med politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere og overfor forvaltningen. I tillegg samarbeider vi med mange andre frivillige organisasjoner.

Syklistenes Landsforening tilbyr medlemmene en rekke fordeler. Det skal lønne seg å sykle. Og det lønner seg å være medlem hos oss.

På nettsidene våre finner du forhåpentlig den informasjonen du trenger om Syklistenes Landsforening og arbeidet vårt. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Les om oss som «Syklistenes talerør – ditt ombud» her.

Våre vedtekter finner du her.

Nå håper vi du er overbevist, slik at du vil bli medlem 🙂

Les mer om Syklistenes Landsforening her

Back to top
Verified by MonsterInsights