Skip to Content

Om oss

Syklistenes Landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling. Foreningen ble grunnlagt i 1947 og har siden da jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. I dag har vi rundt 10 000 medlemmer over hele landet samt 17 lokallag.


Syklistenes Landsforenings hovedstyre 2022–2023

Syklistenes Landsforenings nye hovedstyre ble valgt inn på sist landsmøte, som ble holdt i Drammen 16. oktober 2021:

Leder: Baard Amundsen
Nestleder: Anne Haabeth Rygg
Styremedlem: Randi Kiil
Styremedlem: Geir Egilsson
Styremedlem: Eva Preede
Styremedlem: Trond Solem
Varamedlem: Jens Glad Balchen
Varamedlem: Marthe Hammer

Syklistenes Landsforening (SLF) ønsker at flest mulig skal se på sykkelen som løsningen i hverdagen – som framkomstmiddel til jobb, i hverdagen ellers og som kilde til opplevelser og bedre helse. Dette målet jobber vi for å nå blant annet gjennom prosjektene våre, som Sykkelvennlig arbeidsplass, Sykkelvennlig skole og diverse sykkelkurs.

Vi arbeider med politisk påvirkning overfor storting, regjering og lokalpolitikere og overfor forvaltningen. I tillegg samarbeider vi med mange andre frivillige organisasjoner.

Syklistenes Landsforening tilbyr medlemmene en rekke fordeler. Det skal lønne seg å sykle. Og det lønner seg å være medlem hos oss.

På nettsidene våre finner du forhåpentlig den informasjonen du trenger om Syklistenes Landsforening og arbeidet vårt. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å kontakte oss på telefon eller e-post dersom du har spørsmål.

Les om oss som «Syklistenes talerør – ditt ombud» her.

Våre vedtekter finner du her.

Syklistenes Landsforenings hovedstyre 2020–2021

Syklistenes Landsforenings hovedstyre ble valgt inn på landsmøtet, som ble holdt i Bergen 19.–20. oktober 2020:

Leder: Baard Amundsen
Nestleder: Anne Haabeth Rygg
Styremedlem: Randi Kiil
Styremedlem: Geir Egilsson
Styremedlem: Eva Preede
Styremedlem: Emil Snorre Alnæs
Varamedlem: Trond Solem
Varamedlem: Gjermund Abrahamsen Wik

Les mer om Syklistenes Landsforening her

Back to top