Skip to Content

Støtt arbeidet for tryggere og bedre sykkelinfrastruktur

Vervekampanje
18.november – 9.desember

Flere medlemmer gir økt politisk påvirkningskraft

Se oversikten

Stavanger er Norges beste sykkelby

Sykkelundersøkelsen 2022 ligger til grunn for rangeringen av norske kommuner.

Les rapporten

Bli en sykkelvennlig arbeidsplass

Arbeidsgiver kan gjøre mye for at flere skal velge sykkel. Vi hjelper dere!

Les mer

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 07. november 2022 | slf-adm
Budsjettforhandlinger 2023

SVs alternative budsjett – 40 millioner mer til skoleveier

– Vi er glade for at vårt ønske om prioritering av blant annet trygge skoleveier har blitt hørt når SV nå legger 40 millioner mer i potten til øremerkede midler til trygge skoleveier, sier konstituert generalsekretær Emil Rensvala

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 24. oktober 2022 | slf-adm
Synlig syklist-kampanje 2022

Bli helårssyklist med lykt og lys

I løpet av høsten gjennomfører Syklistenes Landsforening (SLF) sin årlige landsdekkende høstkampanje, «Synlig syklist». Her deler foreningen ut lykter og minner syklistene om viktigheten av å ha nødvendig og lovpålagt utstyr i mørketiden.

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 24. oktober 2022 | slf-adm
Statsbudsjettet 2023

Ingen jubel for sykkelsatsingen i årets statsbudsjett

I statsbudsjettet for 2023 økes tilskuddet til Syklistenes Landsforening med 0,4 millioner i 2023. Det utgjør totalt 4 millioner i driftsmidler. Det er flere år siden foreningen mottok økt tilskudd i denne størrelsesordenen.

Annonse
Back to top