Skip to Content

Se og bli sett

Opprop for sykkel
og gange 

21 organisasjoner står sammen – og du kan gi din støtte.

Skriv under

Bli medlem i Syklistenes
Landsforening

Støtt arbeidet vi gjør for at det skal bli enklere og tryggere å sykle – slik at flere kan sykle mer!

Bli medlem

Sykkelvennlig
arbeidsplass

En sertifiseringsordning som gir ansatte mange fordeler.

Meld på

Aktuelt | Artikkel | Landsmøte | Trafikk og politikk 18. oktober 2021 | Lotte Frost
Landsmøte

Høyt engasjement og aktiv deltakelse på Landsmøtet i Drammen

Landsmøtet 2021 ble avholdt i Drammen lørdag 16. oktober. Det var en rekke spennende saker som ble debattert og engasjementet var høyt. Baard Amundsen ble gjenvalg som styreleder og tar dermed fatt på en ny to-årig periode.

Aktuelt | Artikkel | Sykkelvennlig arbeidsplass 18. oktober 2021 | Lotte Frost
Sykkelvennlig arbeidsplass

Rådhuset ble første Sykkelvennlige arbeidsplass i Tønsberg

Tønsberg rådhus er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. Innen 2023 skal ti prosent av alle reiser i Tønsberg foretas på sykkel. I dag er det syv prosent. Det kreves tiltak for å øke sykkelandelen, og tilrettelegging på arbeidsstedet er et slikt tiltak.

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 13. oktober 2021 | Lotte Frost
Presentasjon av Hurdalsplattformen

Sykkelsaken må få en tydeligere posisjon hos den nye regjeringen

Nullvekstmålet repeteres og forsterkes i Hurdalsplattformen, men sykkel får for liten plass i regjeringens foreslåtte transportpolitikk. I erklæringen presenteres det flere nye innstramminger og avgifter knyttet til bilbruk. Det vil kunne bidra til at flere velger sykkel, gange eller kollektivt. Men dersom målet om 8% sykkelandel i Nasjonal transportplan skal realiseres, trenger vi også mer sammenhengende sykkelveinett, bedre tilrettelegging og incentiver som stimulerer til et mer klimavennlig transportvalg.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top