Hopp til hovedinnhold

Innføre 30 km/t i byer og tettbygde strøk

Lavere fartsgrenser der folk bor, leker og jobber er avgjørende for å skape trygge nærmiljøer.  Vi mener at det er et nasjonalt ansvar å sikre at barn og unge trafikanter ferdes trygt.

Blid kvinne som sykler i bybildet

Nasjonal sykkelkonferanse 2024

4.–6. september møtes kommuner, myndigheter, politikere og forskere på Clarion Hotel Energy Stavanger for å forme fremtidens bærekraftige mobilitet og sunne bomiljøer.