Skip to Content

Sykkelvennlig
arbeidsplass

Sykkelvennlig arbeidsplass er er ny sertifiseringsordning.

Meld på

Bli medlem i Syklistenes
Landsforening

Støtt arbeidet vi gjør for at det skal bli enklere og tryggere å sykle – slik at flere kan sykle mer!

Bli medlem

Barnas
turtips

Fine sykkelturer for familien eller for litt større barn som vil på tur alene.

Finn turer

Ansatte fra Coop Norges lager i Trondheim
Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trening og helse 14. januar 2020 | Alexandra Kalland
Første sertifiserte i Trøndelag

Trår til for bærekraft og helse

Bærekraft og redusert sykefravær er motivasjonen til sjefen for Coop Norges Trondsheims-lager for å skape en arbeidsplass der ansatte skal velge aktiv transport til og fra jobb. Hovedverneombudet tror på positive ringvirkninger og heier ham fram.

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag 03. januar 2020 | Roar Løkken
SLF med bidrag til «Tidenes idékonkurranse»

Attraksjon med høy wow-faktor

SLF har vært med på å utvikle ideen til Allemannsrettens hus, et nasjonalt besøks- og kompetansesenter for blant annet aktiv transport, som sykling. Tanken er å involvere alle de 17 organisasjonene som er medlem i paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

Bilde fra Borgarting lagmannsrett
Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 28. desember 2019 | Børge A. Roum
Ivar Grøneng «forstyrret trafikken unødig»

Syklist anker dom til Høyesterett

Ivar Grøneng ble først frifunnet, så dømt for å ha unødig forstyrret trafikken. Nå anker han saken til Høyesterett. Syklistenes Landsforening støtter avgjørelsen, og vil fortsette å bistå Grøneng faglig, og nå også være med som partshjelp.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top