Skip to Content

Se og bli sett

Opprop for sykkel
og gange 

21 organisasjoner står sammen – og du kan gi din støtte.

Skriv under

Bli medlem i Syklistenes
Landsforening

Støtt arbeidet vi gjør for at det skal bli enklere og tryggere å sykle – slik at flere kan sykle mer!

Bli medlem

Sykkelvennlig
arbeidsplass

En sertifiseringsordning som gir ansatte mange fordeler.

Meld på

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 13. oktober 2021 | Lotte Frost
Presentasjon av Hurdalsplattformen

Sykkelsaken må få en tydeligere posisjon hos den nye regjeringen

Nullvekstmålet repeteres og forsterkes i Hurdalsplattformen, men sykkel får for liten plass i regjeringens foreslåtte transportpolitikk. I erklæringen presenteres det flere nye innstramminger og avgifter knyttet til bilbruk. Det vil kunne bidra til at flere velger sykkel, gange eller kollektivt. Men dersom målet om 8% sykkelandel i Nasjonal transportplan skal realiseres, trenger vi også mer sammenhengende sykkelveinett, bedre tilrettelegging og incentiver som stimulerer til et mer klimavennlig transportvalg.

Aktuelt | Artikkel 05. oktober 2021 | Lotte Frost
Lokallagenes arbeid

Nytt lokallag i Moss og omegn

Morten Kerr blir ny styreleder i lokallaget Moss og omegn. Det er et engasjert og dedikert styre, som vil jobbe for flere sykkelveier, bedre vedlikehold og god skilting. Laget har fokus på samarbeid både med kommune, Statens vegvesen og andre interesseorganisasjoner.

Aktuelt | Artikkel | Familie og hverdag | Trafikk og politikk 29. september 2021 | Lotte Frost
Lykteaksjon i mobilitetsuken

Harstad-ungdommer vil være synlige i trafikken

Politiet og SLF var på plass ved Hagebyen ungdomsskole i Harstad for å snakke om viktigheten av å synes i mørket og trafikkregler. Det var en engasjert gjeng med ungdommer som deltok. Arrangementet ble streamet til andre skoler, slik at alle elever fikk med seg den viktige informasjonen.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top