Hopp til hovedinnhold

Innføre 30 km/t i byer og tettbygde strøk

Lavere fartsgrenser der folk bor, leker og jobber er avgjørende for å skape trygge nærmiljøer.  Vi mener at det er et nasjonalt ansvar å sikre at barn og unge trafikanter ferdes trygt.

Blid kvinne som sykler i bybildet

Sykkelundersøkelsen

Sykler du regelmessig eller av og til? Bli med i vår undersøkelse og hjelp oss å gjøre kommunen din til en bedre sykkelby. Det tar kun noen få minutter å fullføre spørreskjemaet, og din stemme spiller en viktig rolle for å få bedre forhold for sykling der du bor. Den tar noen få minutter, er åpen for alle, Skynd deg, vi stenger den snart!

Nasjonal sykkelkonferanse 2024

4.–6. september møtes kommuner, myndigheter, politikere og forskere på Clarion Hotel Energy Stavanger for å forme fremtidens bærekraftige mobilitet og sunne bomiljøer.