Skip to Content

Personvernerklæring


Vi i Syklistenes Landsforening vil at du skal føle deg trygg på at all personlig informasjon behandles på en sikker måte når du støtter arbeidet vårt gjennom å bli medlem, besøker våre nettsider eller tar kontakt med oss.

Denne fortrolighetserklæringen gjør rede for vår håndtering av personopplysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler, er Syklistenes Landsforening, ved foreningenes generalsekretær.

Kontaktinformasjonen til Syklistenes Landsforening er:
Adresse: Storgata 8, 0155 OSLO
E-post: post@syklistforeningen.no
Telefon: 22 47 30 30
Organisasjonsnr.: 964 122 105

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss på e-post eller telefon (se kontaktinfo ovenfor).

Medlemskap

Fra våre medlemmer innhenter vi navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, kjønn og e-postadresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.

Syklistenes Landsforening har en rekke lokallag. Medlemmer vil i tillegg til sitt sentrale medlemskap sorteres under et lokallag der dette eksisterer.

For å kunne levere et mest mulig helhetlig medlemskap til deg kan dine kontaktopplysninger utleveres til ditt lokallag og benyttes til å utføre medlemsadministrative oppgaver lokalt og til utsendelse av medlemskommunikasjon for å informere om lokallagets aktiviteter og arbeid.

Medlemskommunikasjon

Som medlem i Syklistenes Landsforening vil du gjennom medlemskapet som utgangspunkt motta informasjon på e-post om foreningens aktiviteter, arrangement og tilbud.

Ved innmelding i foreningen og ved senere utsendelser fra oss eller ditt lokallag kan du reservere deg mot fremtidige utsendelser.

Påmelding arrangementer

Via vår nettside og våre nyhetsbrev er det mulig å melde seg på arrangementer. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn, kontaktopplysninger og opplysninger som er nødvendige for å tilrettelegge for deltakelse på arrangementet. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

Deling av personopplysninger

Vi deler bare dine personopplysninger i følgende tilfeller:

• Med våre lokallag for at disse skal kunne utføre medlemsadministrative oppgaver lokalt og forestå utsendelse av medlemskommunikasjon knyttet til lokallagets aktiviteter og arbeid.

• Med tredjeparter, når dette er nødvendig for å levere en tjeneste som leveres av en tredjepart, for eksempel kurs levert av eksterne leverandører eller der dette er nødvendig for å oppfylle formålene opplysningene er innhentet for, for eksempel ved deltakelse i opprop.

• Med tredjepartsleverandører som utfører oppgaver eller arbeid på vegne av eller instruks fra Syklistenes Landsforening, og for de formål som er angitt i denne personvernerklæringen, slik som f.eks. systemleverandører.

• Med offentlig myndighet når det er påkrevd i henhold til lov eller vedtak fra myndigheter.

Dine opplysninger kan i noen tilfeller overføres til samarbeidspartnere eller andre parter som befinner seg utenfor EU/EØS-området. Vi tar da nødvendige forholdsregler for å sikre at opplysningene beskyttes i tråd med gjeldende personopplysningsregelverk.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å kartlegge besøkende og deres bruk. Dette gjør vi for å tilpasse og gjøre nettstedet vårt mest mulig relevant for våre besøkende. Informasjonskapslene inneholder ikke personopplysninger.

Om du ikke tillater cookies, kan du velge å endre nettleserinnstillingene dine slik at de ikke aksepteres. Se nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Enkelte funksjoner i dette området kan bli berørt dersom cookies ikke er tillatt. Vår nettside benytter Google Analytics fra Google som analyseverktøy. Denne tjenesten bruker cookies.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Ved avsluttet medlemskap slettes dine personopplysninger.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på post@syklistforeningen.no.

Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon skal alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Back to top