Hopp til hovedinnhold

Kartlegging av kommunale virksomheter i Oslo

Syklistforeningen har kartlagt 103 kommunale virksomheter i Oslo, for å avdekke hvor godt det er lagt til rette for at ansatte kan velge sykkel og annen aktiv reise til jobb.

Fakta om prosjektet:

  • Syklistforeningen har utført et samarbeidsprosjekt med Klimaetaten i Oslo kommune og kartlagt sykkelfasiliteter.
  • Ingen av virksomhetene fikk toppscore fra oss, selv om mye er bra er det stort forbedringspotensial.
  • Oslo kommunes arbeidsplasser skal være foregangs-virksomheter for å redusere klimagassutslipp gjennom å fremme aktive jobbreiser, som å gå/løpe eller sykle, hele eller deler av reisen til og fra arbeidsplass.
  • I løpet av 1,5 år er 103 kommunale virksomheter kartlagt, ferdig i desember 2023. Samtlige har fått en egen vurdering av oss.
  • Mellom 8000-9000 ansatte er direkte og indirekte berørt av kartleggingene.
  • Blant de kartlagte virksomhetene er det stor spredning mellom type sektor og virksomhet.  40 prosent av arbeidsplassene som er undersøkt er skoler, hvor flertallet er barne– og ungdomsskoler.
  • Mange av virksomhetene og mange brukere, som elever, klienter, besøkende og andre, i tillegg til ansatte.
Kart over Oslo. Plassering på kommunale virksomheter som har blitt kartlagt av Syklistforeningen.
Roar Næss på befaring ved en kommunal arbeidsplass med mange sykkelstativer.
Syklistforeningens Roar Næss på befaring ved en kommunal arbeidsplass