Skip to Content

Grenland

Syklistforeningen Grenland er en interesseorganisasjon som jobber for syklistene i Grenland. Lokallaget deltar i plangrupper og komiteer, som har med sykkelforhold å gjøre. Vi jobber for å være den enkeltes syklists talsmenn i samarbeid med offentlige myndigheter i sykkelsaker. Laget har hyppig kontakt med Statens vegvesen, Skien og Porsgrunn kommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Back to top