Skip to Content

Oslo

Syklistforeningen Oslo jobber for hverdagssyklisten.
Vi prioriterer politisk arbeid høyt og jobber med høringsuttalelser, planarbeid og trafikksikkerhet.
Vi arrangerer eventer og markeringer, og driver kommunikasjonsarbeid om sykkeltrafikk og byutvikling.
Alle medlemmer i Syklistenes Landsforening med bostedsadresse i Oslo er automatisk medlem i lokallaget.
Syklistforeningen i Oslo har pr 01.01.2020 3085 medlemmer.


UTSATT!

Årsmøtet utsettes grunnet COVID19. Vi kommer tilbake med ny dato.

Det er en ekstra viktig tid å sykle på for å lette trykket på kollektivtrafikken,
og det gir kjærkommen bevegelse til kropp og sjel.
Ta godt vare på deg selv og alle rundt deg!

–––––––––––––––––––––––––
Innkalling til årsmøte
Det kalles inn til årsmøte i SLF Oslo mandag 23. mars kl 1730 i Syklistforeningens lokaler i Storgata 8.
Vi håper du også blir med!
Dagsorden:
  1. Åpning og konstituering
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Årsmelding for 2019/2020
  4. Regnskap for 2019
  5. Budsjett for 2020
  6. Vedtekter
  7. Generell debatt
  8. Innkomne forslag
  9. Arbeidsprogram 2019/2020
  10. Valg
Se årsmelding, forslag til arbeidsprogram og annen utfyllende informasjon i møteboka
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 9. mars.
Etter møtet håper vi flest mulig blir med over til Brygg for sykkelprat og en leskedrikk.
Vel møtt!

Følg Syklistforeningen Oslo her:

Back to top