Skip to Content

Oslo

Syklistforeningen Oslo jobber for hverdagssyklisten.
Vi prioriterer politisk arbeid høyt og jobber med høringsuttalelser, planarbeid og trafikksikkerhet.
Vi arrangerer eventer og markeringer, og driver kommunikasjonsarbeid om sykkeltrafikk og byutvikling.
Alle medlemmer i Syklistenes Landsforening med bostedsadresse i Oslo er automatisk medlem i lokallaget.
Syklistforeningen i Oslo har pr 01.01.2020 3085 medlemmer.


Det er en ekstra viktig tid å sykle på for å lette trykket på kollektivtrafikken,
og det gir kjærkommen bevegelse til kropp og sjel.
Ta godt vare på deg selv og alle rundt deg!

Følg Syklistforeningen Oslo her:

Back to top