Hopp til hovedinnhold

Nasjonal sykkelstrategi

Norges nasjonale sykkelstrategi utløp i 2023. Det haster med å få på plass en ny strategi som viderefører målene, tidfester dem og har en handlingsplan som sørger for at politikken blir realisert.

Når vi sykkelmålene blir det færre biler, mindre kø, mindre støy og bedre luft i bystrøkene.