Hopp til hovedinnhold

Trygg skolevei for barn og unge

Trygge skoleveier og nærmiljø er en selvfølge. For å oppnå det må barn og unges trafikksikkerhet løftes høyere i myndighetenes arbeid. Alt for mange foreldre er utrygge når barn går og sykler til skolen. Vi mener det må brukes mer midler på å sikre skoleveier og nærmiljø, og vi mener det bør være et nasjonalt ansvar.

Barn på sparkesykkel som skal krysse en vei

Ditt medlemskap teller

For å få gjennomslag i viktige politiske sykkelsaker, trenger vi din støtte! Meld deg inn i Syklistforeningen i dag og bli med å gjøre Norge mer sykkelvennlig.