Hopp til hovedinnhold

Innføre 30 km/t i byer og tettbygde strøk

Syklistforeningen jobber for at 30 kilometer i timen skal være den gjeldende fartsgrensen i byer og tettbygde strøk. Lavere fartsgrenser der folk bor, leker og jobber er avgjørende for å skape trygge nærmiljøer.  Vi mener at det er et nasjonalt ansvar å sikre at barn og unge trafikanter ferdes trygt.

Lavere fartsgrenser der folk bor, leker og jobber er avgjørende for å skape trygge nærmiljøer.
Skilt med 30 kmt, formet som et hjerte + Syklistforeningens logo.

Mindre støy, svevestøv og allergi

Å få ulykkesstatistikken ned og tryggheten opp er vårt primære mål, men her er også andre gode gevinster. Lavere fartsnivå gir mindre støy og mindre forurensing. Mindre svevestøv, mindre mikroplast og ikke minst lavere støynivå gir bedre luftkvalitet.