Hopp til hovedinnhold

Årets program

Med 29 sesjoner og 90+ presentasjoner vil det bli den største nasjonale sykkelkonferansen noensinne, hvor du kan bygge nettverk, få inspirasjon og nyttig innsikt.

Programmet oppdateres fortløpende

Sted: Clarion Hotel Energy Stavanger

Onsdag 4. september

13:00 Plenumssesjon 1: Åpning og kåring av Norges beste sykkelby
14:15 Pause
14:45 Parallelle sesjoner

 • 1.1 By- og tettstedsutvikling på menneskers vilkår
 • 1.2 Hvordan få gode og sammenhengende sykkelnett?
 • 1.3 Når skjer ulykkene, og hva kan vi gjøre for å redusere dem?
 • 1.4 Workshop: (vil bli annonsert)
 • 1.5 Sykkelbefaring på Nord-Jæren

16:00 Pause
16:30 Parallelle sesjoner

 • 2.1 Smartere bruk av gatearealer (pecha kucha-sesjon)
 • 2.2 Gevinsten av sykling: folkehelse, bærekraft og samfunnsøkonomi
 • 2.3 Mulighetene for vare- og tjenestetransport med sykkel
 • 2.4 Workshop: Sykkelparkering på brukernes prinsipper: hvor og hvordan forbedrer vi tilbudet?
 • 2.5 Sykkelbefaring på Nord-Jæren

17:45 Pause
19:30 Konferansemiddag på hotellet

Torsdag 5. september

09:00 Plenumssesjon 2: Det gode livet starter med menneskene
10:15 Pause
10:45 Parallelle sesjoner

 • 3.1 Hjertet slår litt saktere i 30 km/t
 • 3.2 Sykkeltilrettelegging: en investering i bedriftens ansatte
 • 3.3 Gatenormaler: hvor står vi, og hvorfor er det behov for å lage lokale versjoner?
 • 3.4 Protester og politikk ved bilreduserende tiltak (gratis inngang*)
 • 3.5 Sykkelbefaring på Nord-Jæren

12:00 Lunsj
13:15 Parallelle sesjoner

 • 4.1 Sykkelsatsing i mindre kommuner og tettsteder
 • 4.2 Arbeidsreiser som gir god helse og positive transportvaner
 • 4.3 God utforming av sykkeltilrettelegging
 • 4.4 Nye og utviklede metoder for innbyggerdialog ved bilreduserende tiltak (gratis inngang*)
 • 4.5 Sykkelbefaring på Nord-Jæren

14:30 Pause
15:00 Plenumssesjon 3: Hvordan når vi sykkelmålene?
16:15 Pause
17:30 Sykkelparade i Stavanger sentrum
19:00 Middag i byen

Fredag 6. september

09:00 Parallelle sesjoner

 • 5.1 De store prosjektene
 • 5.2 Sykling og kollektivtransport: hvordan øker vi kombinasjonsreisene?
 • 5.3 Hva får barn og unge til å sykle?
 • 5.4 Workshop: Regelverk og sykkeltilrettelegging: muligheter og utfordringer
 • 5.5 Sykkelbefaring på Nord-Jæren

10:15 Pause
10:45 Plenumssesjon 4: Hva kan Norge lære av konseptet 15-minuttersbyen?
12:00 Lunsj og boksignering med Carlos Moreno