Skip to Content

Herumveien – Burumjordet – Hestehagen – Ås videregående skole – Nye Rustad skole

Startpunkt/sluttpunkt: Ås rådhus/kulturhus

Distanse: 11 km
Underlag: Asfalt, grus et lite stykke  mot Burum og ned mot jernbanen
Vanskelighetsgrad: Familievennlig, lett
Kan passe for: De fleste
Anbefalt sykkeltype: Alle slags sykler kan brukes
Utfordringer: Ingen nevneverdige

Høydepunkter

Sykle vestover fra sentrum mot Samfunnet og langs fotbalbanen Storebrand (ja, den er vernet som en klassisk 30-talls stadion). Når du kommer til asfaltveien; Herumveien. Følg Herumveien sørover og fortsett Burumveien til Burum gård. Her tar du over jordet til boligfeltet Hestehagen. Østover Søråsveien, Dr. Sødringsvei til Askeveien. Litt sørover før du krysser under   jernbanen til Hogstvetveien.

Følg Hogstvetvei nordover til Ås videregående skole. Kryss fv. 152, og ta Langbakken til du ser Ås ungdomsskole på høyre hånd. Ta en runde rundt skolen, og ned Idrettsveien til Prix. Sykkelvei til venstre langs fv. 152 til Sentralkrysset. Ta Kroerveien til høyre til Rustad skole. Følg så Nylenda rundt Rustadfeltet og opp Nyborgveien.  Kryss fv 152 ved gangfelt. Sykl ca 100 meter nordover før du tar brått til venstre ned turveien i skogkanten.  Bro over jernbanen og tilbake langs jernbanen til Ås sentrum ved Esso.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top