Skip to Content

Distanse: 35 km
Tid: 2,5 time
Underlag: Ca. 3/4 asfalt, 1/4 grus
Gradering: Lett

Start og sluttpunkt: Drammen stasjon/ Holmestrand stasjon.

Offentlig transport: Hyppige togavganger til både start og sluttpunkt, også mulig å ta tog fra Sande stasjon.

Trygghet: Gjennomgående en ganske trygg rute med en stor andel på separat sykkelvei. Siste seks kilometer mot Holmestrand på nedlagt jernbanetrase helt atskilt fra vanlig vei.

Stigning: Totalt ca. 250 høydemeter stigning, fordelt på flere ganske slake bakker.

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Turen fra Drammen til Holmestrand er en stort sett lett tur gjennom et åpent og vekslende landskap. Noen strekninger går traseen tett på E18, men mesteparten av veien er det lite trafikk, og på slutten helt bilfritt. Nettopp dette stykket, på den gamle jernbanetraseen, er kanskje turens attraksjon, der man sykler på en bred fin grusvei, gjennom store fjellskjæringer og helt nede ved sjøen med flott utsikt over Oslofjorden.
Framme i Holmestrand kan du ta heisen inne i fjell-stasjonen i Holmestrand, som løfter deg opp til et flott utsiktpunkt iver, her kan man også kan ta med sykkelen opp.

Utfordringer
Det er knapt en enenste bratt motbakke underveis (det er en teknisk feil på vedlagt høydeprofil, som viser en bratt bakke ved Holmestrand), men noen slake stigninger ut av Drammen og et par steder senere. Det høyeste punktet er drøyt hundre meter over havet, på Gamle Sørlandske, litt sør for Skoger.
Dette, sammen med generelt god infrastruktur for sykling, gjør at turen kan egne seg for de fleste voksne, også de som ikke trives med å sykle i biltrafikk.

Servicetilbud
Det er matbutikker, kafeer og spisesteder i Drammen, Sande og Holmestrand, og matbutikk et par kilometer ut av Drammen. Det er sports/sykkelbutikker i Drammen, Sande og Holmestrand.

Skilting
Selv om det dukker opp sykkelskilt noen steder underveis, blant annet med “E18” og “Larvik”, er det ingen sammenhengende skilting. Et aktuelt kart å bruke underveis er “Østlandet sør” i målestokk 1:150 000, utgitt av Cappelen Damm.

Forbehold:
Denne ruten ble sist syklet av SLF i 2020.
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights