Skip to Content
Landfalløybrua
Fakta om turen

Startsted: Landfalløya, Drammen;ved nordenden av Landfalløybrua
Lengde: 17.5 kilometer
Vanskelighetsgrad: familievennlig, lett
Underlag: asfalt, grus
Type tur: dagstur
Må oppleves underveis: Åssiden elvepark, Sølfastøya
Natur/omgivelser: Elvelangs gjennom parkområder, boligområder og landbruksområder.
Trafikk: Fylkesvei med noe biltrafikk på deler av turen. Sykkelfelt over Landfalløybrua. For øvrig sykkel- og turveier uten biltrafikk.

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Turen starter ved Landfalløybrua, hvor det gamle vippespennet fra den første Landfalløybrua, bygget i 1867, er bevart som kulturminne.

Du følger Drammenselva vestover. Elva er etter Glomma den mest artsrike i Norge med hele 25 fiskearter. Her kan du få brasme, gjedde, abbor, laks, sjøørret og ferskvannsørret.

Sving ut til småbåthavna på Muusøya og fortsett på turveien fram til Åssiden elvepark. Parken ble bygd i forbindelse med rensingen av Drammenselva på 1990-tallet, og her er lekeområde, sandstrand og tre små bruer. Fortsett på turveien gjennom Drammen Camping før du kommer til den lille Pålsøya, hvor det er fint å bade. Midt i elveleiet ser du Langesøy. Turveien ender i Buskerudveien ved den gamle Buskerud Papirfabrikk, i dag et større boligkompleks. Du følger Buskerudveien forbi Drammen Travbane fram til Vinnes, hvor du kan krysse over fv 283 på gangbru.

Du er nå kommet inn i Nedre Eiker kommune, og følger Gamle Riksvei. Noe lokaltrafikk; et bredt fortau kan brukes for de som føler seg utrygge i kjørebanen.

Etter hvert får du øye på bygningene til Solberg Spinneri, anlagt ved Solbergvassdraget i 1821. Spinneriet har vært toneangivende innenfor tekstildesign i Norge, og bedriften vever fortsatt de kjente Solberg-stoffene og har fabrikkutsalg. På området ligger Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker industri- og kulturhistoriske senter.

Fortsett forbi idrettsanlegget til Solberg Sportsklubb og bebyg¬gelsen på Solbergmoen, før du kommer fram til Nedre Eiker kirke. Sving under fv 283. På den lille Stensetøya (friområde) kan du ta en rast. Her ble kirkefolket tidligere fraktet over i båt.

Ta sykkelveien over brua til Mjøndalen. Tilbake til Drammen følger du Drammensveien, som har betydelig mindre trafikk etter at nye E134 ble åpnet i 2001. Turen fortsetter langs jorder og spredt bebyggelse på Ytterkollen og Daler, før du passerer kommunegrensen. Ved Pukerud kan du ta ut til Sølfastøya, hvor det er lekeplass og store friarealer. Helt på østspissen fører ei gangbru over til fastlandet og Øvre Eikervei. Fortsett forbi Stormoen gård, før du like etter kan svinge til venstre og følge turveien langs Drammenselva. Ved Landfalløybrua fører en bratt sti opp til brua.

Forbehold:
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no

Åssiden elvepark i Drammen

Fortsett på turveien gjennom Drammen Camping før du kommer til den lille Pålsøya, hvor det er fint å bade. Midt i elveleiet ser du Langesøy.

Turveien ender i Buskerudveien ved den gamle Buskerud Papirfabrikk, i dag et større boligkompleks. Du følger Buskerudveien forbi Drammen Travbane fram til Vinnes, hvor du kan krysse over fv 283 på gangbru.

Du er nå kommet inn i Nedre Eiker kommune, og følger Gamle Riksvei. Noe lokaltrafikk; et bredt fortau kan brukes for de som føler seg utrygge i kjørebanen.

Etter hvert får du øye på bygningene til Solberg Spinneri, anlagt ved Solbergvassdraget i 1821. Spinneriet har vært toneangivende innenfor tekstildesign i Norge, og bedriften vever fortsatt de kjente Solberg-stoffene og har fabrikkutsalg. På området ligger Stiftelsen Verkstedet – Nedre Eiker industri- og kulturhistoriske senter.

Fortsett forbi idrettsanlegget til Solberg Sportsklubb og bebyg¬gelsen på Solbergmoen, før du kommer fram til Nedre Eiker kirke. Sving under fv 283. På den lille Stensetøya (friområde) kan du ta en rast. Her ble kirkefolket tidligere fraktet over i båt.

Ta sykkelveien over brua til Mjøndalen. Tilbake til Drammen følger du Drammensveien, som har betydelig mindre trafikk etter at nye E134 ble åpnet i 2001.

Den store Ryghmorenen fungerte som demning fram til vikingtida; da stod store deler av eikerbygdene under vann.

Turen fortsetter langs jorder og spredt bebyggelse på Ytterkollen og Daler, før du passerer kommunegrensen.

Ved Pukerud kan du ta ut til Sølfastøya, hvor det er  lekeplass og store friarealer. Helt på østspissen fører ei gangbru over til fastlandet og Øvre Eikervei.

Fortsett forbi Stormoen gård, før du like etter kan svinge til venstre og følge turveien langs Drammenselva. Ved Landfalløybrua fører en bratt sti opp til brua.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights