Skip to Content

Distanse: 66 km.
Tid: Ca. 4 – 5 timer.
Underlag: Asfalt.
Gradering: Lett.

Start og sluttpunkt: Holmestrand stasjon/ Larvik stasjon.

Offentlig transport: Holmestrand, Tønsberg stasjon (avstikker), Sandefjord stasjon (avstikker) Larvik stasjon.

Trygghet: En stor del av ruta går på separat sykkelvei.En mindre del går på lavtrafikkert vei. To kilometer av, utenfor Larvik, ruta går i sykkelfelt på høytrafikkert vei med fartsgrense 60 km/t. Samlet sett må ruta sies å være trygg, men best egnet for voksne syklister.

Stigning: Sett under ett er dette en lett tur, med lange lettsyklede strekk. Noen få stigninger kan likevel nevnes; Mulvikbakken sør for Holmestrand, stiger ca. 40 høydemeter og er ganske bratt, Stokke Ravei fra Sem mot Stokke, stiger ca. 90 høydemeter, mens Nansetveien fra Bommestad inn mot Larvik, stiger ca. 60 høydemeter.

Elsykkel: Turen har samlet sett fem hundre meter stigning, og en elsykkel vil gjøre turen enda enklere. Store deler av turen kan sykles med lite motorassistanse, og en del batterier vil da klare hele turen uten lading.
Det er kort mellom tettstedene og lademulighetene på turen om det skulle trenges.

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Turbeskrivelse:
Dette er en ikke skiltet rute som følger de gamle hovedveiene gjennom fylket. Sett bort fra de første fire kilometerne fra Holmestrand med sjøutsikt, er dette en innlandsrute. Den går mer eller mindre parallelt med nye E18, av og til rett ved siden av, men som regel en halv til en hel kilometer unna. Man hører ofte trafikksuset, men det er sjelden sjenerende.
Veien er generelt bred og oversiktig og uten særlig stor trafikkmengde. Lange strekninger er lettsyklede og de fleste stigningene er temmelig slake, dette er ikke en krevende tur.

Ved å velge denne traseen får man en ganske rask og kort vei fra Holmestrand til Larvik. Om du skulle valgt å sykle fra Holmestrand til Larvik via Horten og nasjonal sykkelrute 1, Kystruta, ville turen blitt flere mil lenger,

Severdigheter
Det er det bølgende kulturlandskapet som er severdigheten underveis, der veien går gjenom en mer spredtbygd del av fylket med gårdsbruk, åser og skogteiger. Stedvis løfter veien seg over terrenget rundt, og gir fine utsyn.

Serveringstilbud
Det finnes nesten tredve steder å få tak i mat underveis, på kafeer, bensinstasjoner, restauranter, griller og matbutikker.

Utfordringer
Ingen store utfordringer på turen, men merk at man sykler noen få kilometer på Sørlandske hovedvei ved Larvik uten sykkelvei, kun sykkelfelt i veibanen.

Forbehold:
Denne ruten ble sist syklet av SLF i 2020.
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no

Annonse
Annonse
Back to top